Studuje u nás

Ing. Jana Kubištová

První roky na Jaderce pro mě byly hodně náročné, studium zabralo v podstatě veškerý můj čas, neuměla jsem se odreagovat, chyběl mi bližší kontakt s vyuču- jícím a podobně. Až časem jsem zjistila, jak na to, a to hlavně díky osobnímu a přátelskému přístupu na katedře Inženýrství pevných látek, kam jsem zamířila.

Jako téma bakalářské a později i diplomové práce jsem si zvolila výzkum polovodičových kvanto- vých teček, což jsou nanoobjekty mající velký potenciál k využití v oblasti fyziky laserů a přenosu informace. Výzkum probíhal ve Fyzikálním ústavu, kde jsem později byla i zaměstnaná, což mi umožnilo ještě bližší kontakt s problematikou, stejně jako různé konference a letní školy, které jsem v průběhu studia navštívila – kromě každoroční konference od katedry IPL a konferencí v ČR jsem zavítala i na Krétu, do Bulharska (kde jsem se také seznámila se svým současným vedoucím práce), do Řecka a na Sicílii. To je mimochodem velká přednost Jaderky, už v průběhu magisterského studia se podílíte na vědeckých článcích a jezdíte po konferencích, kde navazujete kontakty, což váš kariérní start významně urychlí. Nesmírně si vážím i svého zapojení do organizátorského týmu konference FQMT 2011 a 2013 v Praze, kde jsem potkala nositele Nobelovy ceny Claude Cohen-Tannoudjiho a Serge Haroche a další vynikající vědce.

Po úspěšném obhájení diplomové práce jsem cítila, že potřebuji změnu tématu, chtělo se mi dělat něco praktičtějšího (rozuměj méně teoretického wink), něco, co si člověk může osahat a co má bezprostřední možnost aplikace. Sháněla jsem se po různých možnostech především v ČR, ale nakonec mě nejvíc zaujala nabídka prof. Exnera z Hochschule Mittweida, kde zkoumám účinky laserového záření na transparentní materiály (hlavně sklo) s cílem vytvořit v materiálu mikrometrové dutinky, podél kterých by se z něj daly oddělit v podstatě libovolné 3D objekty.

Zajímavější než samotná změna tématu mi ale přijde srovnání přístupu ke studentovi – na Fyzikálním ústavu stejně jako na katedře panuje přátelská a vstřícná atmosféra, i dnes se zde mohu na kolegy obrátit s žádostí o radu a oni mi ochotně vyhoví, nebo přesměrují k někomu jinému, kdo ví o daném tématu víc. V Mittweida trochu postrádám klasické odborné vedení, kudy se budu při výzkumu ubírat, závisí na mně. Tuto volnost na druhé straně vyvažuje přísné vedení univerzity v Chemnitzu, kde mám externího supervizora. Celkově jsou ale studenti vedeni k velmi systematickému výzkumu, všechno se peclivě škatulkuje a eviduje, což je přístup, který mně osobně velmi vyhovuje.

Všem budoucím i současným studentům FJFI přeji, aby je studium bavilo, aby se zbytečně nestresovali a hlavně aby se nepodceňovali!

Hodně zdaru Vám všem přeje Jana.

Příspěvek z roku 2014.


Galerie