Absolvent Jaderky

Ing. Jaromír Galle

FJFI jsem začal studovat v domnění, že mi škola poskytne široké základy matematiky a fyziky s následným přesahem do všech dalších oblastí techniky a nakonec specializaci v konkrétním aplikačním oboru fyziky. Po pěti letech studia s úlevou zjišťuji, že veškerá má očekávání byla naplněna. Momentálně se zabývám studiem optických vlastností polovodičových nanostruktur a následnou realizací elektronických součástek, ve kterých tyto nanostruktury pracují. Svá měření provádím v laboratoři Optických vlastností polovodičů na Akademii věd ČR. Zajímavou zkušeností pro mě rovněž byl měsíční pobyt v Rusku ve výzkumném ústavu v Dubně, kde jsem se zabýval magnetickými vlastnostmi kovových nanostruktur. Během studia jsem měl možnost poznat, jak funguje činnost vědeckých pracovišť světové úrovně u nás i v zahraničí.

Musím říci, že k již zmíněným prvotním očekáváním od studia mi nakonec škola přidala ještě pár věcí navíc. Ty věci navíc jsou: rozvoj logického myšlení, schopnosti vlastního úsudku, smyslu pro systematičnost a zejména jsem se naučil analytickému myšlení. Výrazné analytické myšlení je podle mne jedna z hlavních schopností, která odlišuje studenta FJFI od ostatních, a je to základní schopnost, která určuje další profesní vývoj absolventa.

Náplň mé současné činnosti v rámci diplomové práce a rovněž cíl mé budoucí práce v rámci doktorského studia bude uvádění nejnovějších poznatků základního výzkumu z oboru fyziky pevných látek do praxe. V tomto mém záměru mi fakulta poskytuje to nejlepší zázemí. Možnost širokého výběru oborů na FJFI dává uplatnění jak studentům, kteří směřují do základního výzkumu, tak studentům, jejichž zálibou je uvádění fyzikálních poznatků do běžného života, což je zrovna můj případ.

Velkou satisfakcí po pěti letech strávených opravdu velmi náročným studiem na FJFI mi bylo, když v pátém ročníku při rozhodování o budoucím zaměstnání jsem nakonec nehledal práci já, ale firma si našla mne. Neskrývaný zájem ze strany firmy o spolupráci se mnou mě velice potěšil.

Příspěvek z roku 2009.

 


Galerie