Absolvent Jaderky

Ing. Jiří Terš

Po dokončení gymnázia jsem se asi jako většina lidí rozhodoval o tom, kam dál. Protože mě vždy bavily tzv. přírodní vědy, zejména pak matematika a fyzika, a protože jsem se chtěl zaměřit především na něco praktického a chtěl jsem mít jistotu, že po škole naleznu uplatnění, zamířil jsem na FJFI ČVUT. Málokdo mě v tomto rozhodnutí plnohodnotně podporoval a upřímně jsem si také nebyl jistý, zda je to přímo pro mě. Protože jsem si nebyl úplně jistý oborem ani katedrou, zvolil jsem si na první 2 roky společný základ, který je ve skladbě předmětů téměř pro všechny obory stejný, a umožňuje zvolit si tak své zaměření až po patřičném „rozkoukání se“.

Nemá smysl si nic nalhávat, studium bylo, je a pevně doufám, že i bude, náročné, ale po 2 letech jsem dokončil společný základ a rozhodoval jsem se, jaký obor zvolit. Rozhodnutí bylo pro mě nelehké, ale nakonec jsem, s ohledem na praktické uplatnění a s ohledem na zájem o medicínu (a po okleštění oborů o ty, kde člověk s ionizujícím zářením v podstatě nepřijde do styku), šel studovat na KDAIZ obor Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, který má jako přímou návaznost v magisterském studiu obor Radiologická fyzika (jako v současnosti jediná škola v ČR) a poskytuje tak dle mého mínění opravdu nejširší paletu možných zaměstnání a výzkumu, co se ionizujícího záření týče.

Na katedře jsem se mohl seznámit se spoustou zajímavých témat, kterým jsem se mohl věnovat, ale protože jsem se během fakulty našel v programování a zpracování dat a zároveň mě uchvátila metoda Monte Carlo, věnoval jsem ji a softwaru MCNPX svou diplomovou práci, kterou jsem v roce 2014 úspěšně obhájil.

Po magisterském studiu jsem se chtěl co nejrychleji dostat do praxe, což je u radiologického fyzika motivováno nejen tím, že konečně sklidí i nějaké to ovoce ve formě výplaty, ale také tím, že stejně jako jiní zdravotničtí pracovníci musí usilovat o atestaci, jejímž zákonným požadavkem jsou (mimo jiné) 2 roky praxe v oboru. Mimo to jsem se nechtěl s katedrou nadobro rozloučit a tak jsem se přihlásil i na postgraduální studium oboru Radiologická fyzika.

V současné době pracuji na oddělení nukleární medicíny, kde zabezpečuji, jak po stránce praktické tak legislativní, radiační ochranu personálu a pacientů na pracovišti, podílím se na vytváření a realizaci systému jakosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření a pomáhám při zavádění nových fyzikálních metod do klinické praxe. Zároveň se v postgraduálním studiu nadále věnuji metodě Monte Carlo, kterou bych chtěl využít při optimalizaci rekonstrukčních parametrů v pozitronové emisní tomografii.

Příspěvek z roku 2015


Galerie