Studuje u nás

Ing. Leona Švecová

Lea tento rok v září úspěšně zakončila magisterské studium na FJFI, proto jsme se jí rozhodli zeptat se na pár  informací, které by mohli zajímat hlavně středoškoláky.

Proč ses rozhodla jít studovat na FJFI?

Do poslední chvíle před odesláním přihlášek na vysokou školu jsem nevěděla, co přesně chci dále studovat. Na střední škole jsem se zajímala především o matematiku a fyziku, ze kterých jsem nakonec také maturovala. Při výběru jsem se proto zaměřila na fakulty technického směru. Nejvíce mě zaujaly obory na FJFI a na MatFyzu. Nakonec jsem se rozhodla pro FJFI, protože „Jaderka“ slibovala větší důraz na praxi než MatFyz.

Jaký byl Tvůj první rok na FJFI? Co Tvůj volný čas?

První rok na „Jaderce“ byl náročný, ale díky dobré průpravě z gymnázia, pro mě přestup na vysokou školu nebyl tolik náročný. Na mimoškolní aktivity jsem přesto první dva roky příliš času neměla. Ve třetím ročníku ubylo předmětů, takže jsem si našla čas na sport, chodila jsem na tenis, aerobic a taky jsem se přihlásila do tanečních.

Jak na Tebe působil studentský kolektiv? Byl to velký rozdíl oproti střední škole?

Poznala jsem, že oproti středoškolákům jsou studenti na vysoké škole především samostatnější, studentský kolektiv je uvolněnější a malichernosti se tolik neřeší. Na „Jaderce“ jsem poznala spoustu fajn lidí se stejnými zájmy.

Jak jsi postupovala při výběru studijního zaměření? O čem je Tvá diplomová práce?

Při výběru oboru jsem se rozhodovala především podle vyučovaných předmětů danou katedrou a vypsaných bakalářských a diplomových prací. Nakonec jsem se rozhodla pro Katedru inženýrství pevných látek (KIPL).

Má diplomová práce byla na téma „Řešení struktur metaloenzymů a jejich komplexů s ligandy pomocí rentgenové difrakce“. Její náplní bylo určování prostorové struktury proteinů pomocí difrakce rentgenového záření na monokrystalech. Znalost struktury proteinu umožňuje pochopit způsob, jakým protein plní svou funkci a napovídá jak ho upravit za účelem změny či ovlivnění jeho činnosti.

Cestovala jsi někam během studia?

Ve druhém ročníku jsem měla příležitost podívat se do Švýcarska do CERNu. Díky studiu na KIPLu a tomu, že se zabývám proteinovou krystalografií, jsem měla spoustu možností zavítat na řadu českých a především i zahraničních konferencí. V pátém ročníku jsem se díky získaným znalostem a zkušenostem mohla zúčastnit letní studentské stáže v Diamondu (zdroj synchrotronového záření) v Anglii, kde jsem se podílela na přípravě nového a zcela unikátního zařízení pro sběr difrakčních dat na proteinových monokrystalech. Tuto stáž považuji dosud za svůj největší úspěch.

Čemu se věnuješ teď po úspěšném dokončení magisterského studia?

Po ukončení magisterského studia pokračuji v doktorském studiu na FJFI a současně pracuji pro Biotechnologický ústav Akademie věd v Praze.

Co bys vzkázala maturantovi, který váhá s přihláškou na FJFI?

Nebudu lhát, „Jaderka“ je náročná škola a člověk na to musí být připraven. Uplatnění po ukončení studia je však veliké, ale čas strávený nad skripty za to stojí. Já své volby rozhodně nelituji.

Příspěvěk z roku 2014.

 


Galerie