Absolvent Jaderky

Ing. Martin Přeček, Ph.D.

Na FJFI jsem studoval na Katedře jaderné chemie v letech 2001-2007, svojí diplomovou práci jsem řešil v tehdejším Ústavu jaderného výzkumu v Řeži na Oddělení fluorové chemie na téma palivových cyklů reaktorů na bázi roztavené soli, které by mohly být použity ke snížení problematických aspektů jaderného odpadu.


U tématu přepracování použitého paliva jsem zůstal i na tématu své doktorské práce. V letech 2008-2012 jsem absolvoval doktorské studium v USA na Oregon State University v radiochemické skupině Dr. Aleny Paulenové. Zabýval jsem se zde studiem redoxních reakcí prvků plutonia a zejména neptunia v podmínkách vodného přepracování vyhořelého paliva metodou UREX, tedy i pod vlivem silného pole ionizujícího záření. Doktorské studium v USA mohu absolventům českých přírodovědných a technických škol velmi doporučit. Kromě možnosti získání rozsáhlých zkušeností s moderními instrumentálními metodami je student doktorského programu v přírodních či technických vědách v USA i dobře placen, a to tak, že jsem ze získaných peněz neměl problém poměrně kvalitně žít, zbylo mi i na časté poznávací cesty po okolí. Standardní délka studia v Ph.D. programu je v USA sice delší - asi 5 let, ale to je proto, že se většinou začíná již z bakalářské úrovně; v závislosti na dohodě se školitelem a na vlastní píli je možné studovat i kratší dobu.


Po ukončení studia v roce 2012 jsem se rozhodl vrátit zpět do Česka. I vzhledem ke své zkušenosti s radiačně chemickými experimenty se mi podařilo získat pozici „postdoka“ při projektu laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy (centrum spadá pod Fyzikální ústav AV ČR). Na ELI Beamlines se podílím na přípravě experimentálních stanic pro výzkum v oblasti materiálových, biomedicínských a molekulárních věd, které mimo jiné umožní zkoumat prvotní procesy radiační chemie v zatím neprobádané oblasti časového rozlišení až několika desítek femtosekund.


8. září 2016

 


Galerie