Absolvent Jaderky

Ing. Michal Kazda

Po dvouletém základním kurzu na FJFI jsem chtěl pokračovat na jednom z oborů jaderné fyziky. Rozhodl jsem se začít studovat nově vznikající zaměření fyziky a techniky termojaderné fúze (FTTF). Nečekal jsem, kolik možností se mi tím otevře. Při pohledu na dnešní stav fúzního výzkumu v Praze je těchto možností dokonce mnohem více. Za dva roky na zaměření FTTF jsem měl možnost aktivně se zapojit do pořádání putovní evropské výstavy Fusion Expo, dostali jsme se na EPS konferenci fyziky plazmatu, zúčastnil jsem se kurzu Antenna design and measurement technique v rámci programu ATHENS, podívali jsme se na JET, největší tokamak na světě. Z celé řady letních škol fyziky plazmatu a fúze jsem si vybral školu na IPP v Garchingu. Na IPP v Praze jsem se zabývat studiem neinduktivní generace elektrického proudu v tokamacích.

Rok 2008 byl pro možnosti studia na FTTF klíčovým. Pomáhali jsme při demontáži tokamaku CASTOR, který se nyní již pod jménem GOLEM reinstaluje na FJFI. V Ústavu fyziky plazmatu se naopak úspěšně rozjíždí práce na novém tokamaku COMPASS. Jít studovat nyní na FJFI termojadernou fúzi je tedy ještě atraktivnější, protože s vlastním školním tokamakem se škola stává světovým unikátem.

Od akademického roku 2008/2009 jsem začal dvouleté studium termojaderné fúze v rámci evropského programu Erasmus Mundus, na které jsem obdržel stipendium. Protože se do budoucna uvažuje o začlenění zaměření FTTF do tohoto programu, nabude tak obor termojaderné fúze v Praze díky vysoké úrovni výuky a vlastnímu tokamaku celoevropského významu. Možnost atraktivního studia se nabízi zájemcům jak o teorii, počítačové modelování, tak o technologii, materiály. 

Příspěvek z roku 2009. 


Galerie