Absolvent Jaderky

Ing. Monika Krůželová

Jmenuji se Monika Krůželová a v současné době jsem studentkou prvního ročníku doktorského studia na FJFI, obor Inženýrství pevných látek.
O existenci jaderky jsem se dozvěděla šťastnou náhodou na veletrhu Gaudeamus v Brně ve třetím ročníku na gymnáziu. Ihned mě zaujala rozmanitost nabízených oborů. Za velkou výhodu jsem považovala také to, že první dva roky jsou společné všem studentům (tzv. základní studium) a to, čím se chcete zabývat, si zvolíte až na konci druhého ročníku.
Základní studium rozhodně nebylo jednoduché, a přiznám se, že jsem dokonce uvažovala o přestupu na jinou technickou vysokou školu. Nakonec jsem však vytrvala a na konci druhého ročníku si zvolila jako své zaměření fyziku pevných látek. Tématem mé bakalářské a také diplomové práce bylo studium slitin zirkonia metodou neutronové difrakce a jejich aplikace v jaderném průmyslu.

S rozvojem jaderné energetiky poptávka po tomto velmi odolném kovu roste. Ze slitin zirkonia se staví nejvíce namáhané části jaderných reaktorů. Osvědčily se jako obaly palivových prutů. Velmi dobře odolávají vysokým teplotám štěpné reakce, vysokým tlakům a vysoké úrovni radiace a to po více než šest let, kdy jsou palivové soubory umístěny přímo v srdci jaderného reaktoru. Ten obvykle obsahuje několik tun slitin zirkonia.
Touto problematikou se zabývám i v doktorském studiu.

Svého rozhodnutí jít studovat jaderku rozhodně nelituji. Je pravda, že studium je náročné, jelikož je třeba mu věnovat nemalou část svého volného času. Odměnou vám však bude nejen radost z každé úspěšně vykonané zkoušky, ale také dobrý pocit, že jste součástí jedné z nejlepších světových univerzit. Na jednotlivých zaměřeních panuje velice přátelská atmosféra a individuální přístup. Proto neváhejte a připojte se k nám!

Příspěvek z roku 2011.


Galerie