Absolvent Jaderky

Ing. Ota Fišera, PhD.

Pracuji v VOP-026 Šternberk, s. p., útvar VTÚO Brno. Hlavním zaměřením našeho podniku je plnit celospolečenské potřeby a zájmy státu v oblasti dodávek výroby a služeb pro zajištění obrany a bezpečnosti státu či přispívat k plnění závazků ČR vyplývajících z členství v EU a v NATO.

Konkrétně pracuji na oddělení Speciální dozimetrie, která se zabývá radiační ochranou. Vyvíjelo se zde např. vybavení pro 31. brigádu radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci, v současné době se zabýváme in-situ gamaspektrometrií jako rozšíření monitorovacích možností vybavení zavedeného v AČR. Pro potřeby tohoto projektu je využíváno i modelování metodou Monte Carlo při simulaci různých měřicích geometrií a typů detektorů. V jednání jsou i projekty v oboru radiochemie.

Příspěvek z roku 2014.


Galerie