Absolvent Jaderky

Ing. Otokar Dragoun, DrSc.

Moje touha po výzkumné práci v laboratoři se začala naplňovat v létě roku 1956, kdy jsem po maturitě na vynikající elektrotechnické průmyslovce v pražské Ječné ulici nastoupil do nového Ústavu jaderné fyziky (ÚJF). Zaučoval jsem se u prvního československého spektrometru záření beta, pomáhal při numerických výpočtech magnetických polí a účastnil se vývoje tenkých vstupních okének počítačů částic. Po roční užitečné a motivující praxi mne ústav vyslal na Fakultu technické a jaderné fyziky UK (dnešní FJFI ČVUT). Tam mi k hlubšímu pochopení mikrosvěta významně pomohly přednášky z kvantové mechaniky prof. Václava Votruby. V osmi semestrech matematiky bohužel chyběly dnes tolik potřebné statistické metody zpracování experimentálních dat. Ve studijním směru jaderná fyzika jsem po pěti letech obhájil experimentální diplomní práci věnovanou elektronům vnitřní konverze záření gama. Tyto elektrony se uvolňují z atomů při jaderných přeměnách a jejich měření poskytuje cenné informace o atomových jádrech i elektronovém obalu. Uvedenému jaderně-atomovému jevu jsem se pak po léta věnoval jak v ÚJF, tak i při pracovních pobytech v Ústavu pro jadernou fyziku Maxe Plancka v Heidelbergu (1966-1969), na Technické univerzitě v Mnichově (krátce v r. 1992 a 1994) i při mnoha návštěvách v dubněnském SÚJV a debrecínské ATOMKI. Výsledky experimentální a rozsáhlé výpočetní práce jsme se spoluautory z 11 zemí zveřejnili ve více než  80 publikacích. Debrecínský elektrostatický spektrometr (na obrázku) jsme v ÚJF s vydatnou pomocí mé manželky, absolventky Elektrotechnické fakulty ČVUT, zdokonalili tak, že jeho energetické rozlišení 1 eV bylo po léta nejlepším v jaderné elektronové spektroskopii. To nás přivedlo k pátrání po hmotných neutrinech ve spektrech záření beta. V roce 2001 jsme se stali spoluzakladateli unikátního projektu KATRIN http://www.katrin.kit.edu/ , jehož cílem je desetinásobné zvýšení citlivosti předchozích experimentů na dosud neznámou hmotnost této fundamentální částice. Modelově nezávislé určení hmotnosti neutrina, zřejmě nejlehčí a nejpočetnější hmotné částice ve vesmíru, je důležité nejen pro částicovou a jadernou fyziku, ale též pro astrofyziku a kosmologii.

Viz též přednášku o KATRIN  http://kolokvium.fjfi.cvut.cz/index.php/program z 2. 4. 2014.

Příspěvek z roku 2014.


Galerie