Studuje u nás

Ing. Petr Kovařík

Již od 4. ročníku studia pracuji v Ústavu jaderného výzkumu (ÚJV) Řež a.s., kde se zabývám problematikou likvidace radioaktivních odpadů ve funkci pracovníka výzkumu a vývoje.

Na začátku jsem měl na starosti administraci menších projektů, komunikaci se zákazníky, propagaci činnosti oddělení na konferencích a podílel jsem se na také na vytváření různých studií v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem jak pro tuzemské, tak pro zahraniční zákazníky. Později jsem se v rámci doktorského programu začal věnovat také výzkumu v oblasti likvidace problematických radioaktivních odpadů technologií oxidace v tavenině soli (MSO). V rámci svého doktorského programu jsem získal stipendium Mezinárodní agentury pro atomovou energii pro 3 měsíční pobyt v USA ve výzkumném ústavu Hazen Research Inc.

Příspěvek z roku 2011.


Galerie