Přednáší u nás

Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.

Tomáš Oberhuber vystudoval na FJFI obor Softwarové inženýrství. Studium začínal pouze se zájmem o informatiku, ale s postupem času nacházel stále větší zalíbení i v matematice. Když se po dokončení magisterského studia rozhodoval, co dělat dál, zvolil si postgraduální studium v oblasti aplikované matematiky, konkrétně numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic a stal se tak členem skupiny matematického modelování MMG(http://geraldine.fjfi.cvut.cz/mmg/index.php). 

Během tohoto studia absolvoval roční studijní pobyt na Sussexské univerzitě ve Velké Británii. Po návratu převzal výuku předmětu Paralelní algoritmy a architektury a zavedl nové předměty týkající se mainframe. Ve spolupráci s americkou firmou CA (www.ca.com) vede studentské práce zabývajíící se právě technologií mainframe a spolu s institutem IKEM (www.ikem.cz) v Praze se zabývá výzkumem aplikace geometrických parciálních diferenciálních rovnic při segmentaci medicínských dat. Doktorské studium dokončil v roce 2009. Od té doby pokračuje ve své práci na katedře matematiky jako zaměstnanec na plný úvazek.

Co je to mainframe?

Těmto počítačům se dříve také říkalo sálové. Jsou určené speciálně pro podnikové aplikace. Excelují zejména v následujících oblastech: databáze (zpracovávají databáze o velikostech řádově desítky TB dat), zpracování transakcí (zvládnou řádově desetitisíce transakcí za vteřinu), webové servery (až 60% obsahu webu je uložen na mainframe), virtualizace(umožňuje současný běh téměř 10 000 instancí operačního systému typu Linux nebo z/OS),zelená datová centra (přináší až 80% úspory elektrické energie), cloud computing (umožňují pronájem strojového času). Ač se během devadesátých let minulého století zdálo, že mainframy brzy vymřou, podařilo se jim přežít a ukázalo se, že svět informatiky by bez nich nemohl existovat. Ve světě je ale dnes značný nedostatek odborníků v této oblasti. Proto na FJFI vyučujeme několik předmětů o mainframe. Studenti se touto tématikou mohou zabývat také v rámci svých ročníkových prací. Velkou výhodou Prahy je velké vývojářské centrum významné americké firmy CA na Chodově.

Co je to GPGPU?

GPGPU (www.gpgpu.org) znamená General-Purpose Computation on Graphics Processing Units, tedy obecné výpočty na grafických kartách. Grafické karty (GPU) byly původně vyvinuty pro urychlení počítačových her a zvýšení jejich vizuální úrovně. GPU jsou silně paralelní zařízení a s tím, jak rostly jejich schopnosti, se ukázalo, že je možné je programovat i pro jiné výpočty než jen pro vizualizaci 3D dat. Ve skupině MMG často provádíme počítačové simulace trvající i několik dní. Jejich implementace na GPU může tuto dobu zkrátit až dvacekrát. Momentálně se zabýváme hlavně implementací numerických algoritmů na těchto kartách.

K čemu slouží magnetická rezonance?

Vyšetření magnetickou rezonancí je moderní neinvazivní metoda umožující přesnou diagnostiku různých chorob měkkých tkání. Jde tedy o metodu, která je pro lidský organizmus naprosto neškodná a umožňuje vidět téměř všechny lidské orgány obsahující molekuly vody. Nehodí se příliš pro vyšetření kostí. Vyšetření mozku například umožňuje lokalizovat aktivní mozková centra a tím včas určit, zda by případná operace mozku nenarušila některé důležíté centrum. Vyšetření srdce může ukázat deformace srdečních komor nebo různé arytmie. Podle nich lze pak diagnostikovat některé srdeční choroby. Za tím účelem se zabýváme segmentací medicínských dat a detekcí pohybu ve video-sekvencích. To pak umožňuje analyzovat pohyb srdečních stěn a rozpoznávat srdeční arytmie.

Příspěvek z roku 2010.


Galerie