Studuje u nás

Ing. Václav Potoček, Ph.D.

Jmenuji se Václav Potoček a na FJFI studuji pátý ročník v zaměření Matematická fyzika. Matematika i fyzika mě obě fascinovaly již od útlého věku, takže když jsem se při výběru vysoké školy dozvěděl o nabídce mezioborových zaměření, jaderná fakulta ČVUT se pro mne rychle stala jasnou volbou. Se svým rozhodnutím jsem vždy byl jen spokojen – studium mého zaměření mi umožňuje udržovat si výborný přehled v obou vědách současně a samozřejmě využívat spojenou sílu obou při řešení problémů, jimž se věnuji.

Tématem mé bakalářské i diplomové práce jsou tzv. kvantové algoritmy. Jedná se o mimořádně zajímavé propojení poznatků z kvantové fyziky, matematiky a informatiky. Studium tohoto oboru pro mne nebylo zcela krokem do neznáma, o kvantových algoritmech jsem získal jisté povědomí již během studia na střední škole, kde mne jediná populární přednáška natolik zaujala, že jsem si předsevzal se k tomuto tématu ještě někdy v budoucnu vrátit. A taková příležitost se mi k mému překvapení naskytla na FJFI na dosah ruky, když jsem se dozvěděl, že tomuto tématu se dlouhodobě věnuje prof. Ing. Igor Jex, DrSc., nyní již již vedoucí mé práce.

Stručně řečeno, kvantové algoritmy jsou algoritmy pro zařízení známá jako kvantové počítače. Myšlenka je stejná jako v případě klasického počítače: popsat výpočetnímu stroji postup pro vyřešení jistého druhu úlohy, který pak můžeme aplikovat na různá vstupní data. Jakýkoli problém, který může vyřešit běžný počítač, umíme převést i na kvantový algoritmus. Kvantový počítač však díky tomu, že běžnou Booleovu logiku – základní element klasických algoritmů – zcela nahrazuje novým matematickým aparátem, vyplývajícím z kvantové teorie, může některé druhy úloh řešit způsobem, který je pro klasický počítač nedosažitelný, a díky tomu nesrovnatelně efektivněji. Můj obor se tedy zabývá otázkou, jaké různé úlohy nám kvantový počítač umožňuje takto zesnadnit a jakého nejvyššího vylepšení lze dosáhnout.

Vzhledem k nutné znalosti hned několika hlavních věd a vzhledem k tomu, jak neintuitivní závěry mohou kvantové algoritmy podávat, je v této oblasti ohromné množství otevřených otázek, které mají společné to, že vyžadují značně nový a kreativní způsob myšlení, téměř každý objev přináší nový, neobvyklý přístup odpoutaný od zaběhnutých vzorů. To osobně považuji za nejvíce fascinující – kvantové algoritmy, stejně jako celá paleta dalších témat, kterým se na našem zaměření lze věnovat, jsou nevysychajícím zdrojem inspirace a motivace k dalšímu studiu.

Ve své diplomové práci se věnuji jedné užší oblasti tohoto tématu – tzv. kvantovým náhodným procházkám – která je velice čerstvá a zabývá se jí aktivně několik vědeckých skupin na světě. Se třemi takovými skupinami jsem již během studia měl možnost na výzkumu přímo spolupracovat a v souvislosti se svou prací jsem několikrát i vycestoval na různá atraktivní pracoviště v zahraničí. To je samozřejmě nejen nedocenitelná zkušenost, ale i příležitost navázat přátelství se zahraničními kolegy v podobném věku a s podobnými zájmy. Z naší dosavadní spolupráce také již vzešla jedna publikace v renomovaném mezinárodním časopise.

Letos budu na FJFI končit magisterský studijní program. Za posledních pět let jsem se několikrát setkal s dotazem, zda jsem někdy nezalitoval, že jsem se nerozhodl pro některou konkurenční univerzitu. Nezalitoval jsem ani jednou. A protože je ještě tolik možností, kterých jsem na Jaderce zatím nevyužil, rád bych zde setrval i nadále a plynule navázal v doktorském studijním programu.

Příspěvek z roku 2009.


Galerie