Studuje u nás

Bc. Jan Krasnický

Jmenuji se Dan Krasnický, je mi 24 let a na jaderce jsem studentem pátého ročníku. Studuji obor Jaderné inženýrství se zaměřením Experimentální jaderná fyzika (EJF). V rámci své diplomové práce se v současné době podílím spolu s kolegy z Itálie a z laboratoře CERN na návrhu zcela nového experimentu AEGIS. Experiment bude vyrábět a zkoumat antihmotu (antivodík) a začne se letos stavět u antiprotonového decelerátoru v CERNu. Bude se jednat o první přímé měření gravitačního působení na antihmotu!

Antivodík je atom složený z antiprotonu a pozitronu, což jsou antičástice protonu a elektronu. Antičástice mají téměř stejné vlastnosti jako částice až na opačný náboj. Když se částice setká se svou antičásticí, dojde k tzv. anihilaci (zániku), při níž se hmota původních částic přemění na energii (podle Einsteinova vzorce E=mc2), kterou odnesou nově vzniklé méně hmotné částice a fotony. Antihmota se vyrábí pomocí urychlovačového komplexu v CERNu, kde se urychlí protony, které se srazí s terčem, z něhož vylétají kromě jiných i antiprotony, které se separují a shromažďují se v antiprotonovém decelerátoru (AD), odkud jsou jednou za 100 vteřin „vyplivnuty“ k různým experimentům, např. k AEGIS. Pro experiment AEGIS se využívají nejnovější poznatky z mnoha oborů fyziky. Za zmínku stojí i fakt, že v části experimentu bude teplota jen desetinu stupně od absolutní nuly!

Při studiu na fakultě jsem prošel, jako všichni, dvouletým kurzem základní fyziky. Poté jsem se zapsal na zaměření EJF (3. ročník), kde jsem začal chodit na přednášky z atomové, jaderné a subjaderné fyziky. Studium částicové a experimentální jaderné fyziky je tradičně mezinárodní, tudíž už ve třetím ročníku jsme využili možnost a zúčastnili se výměny se studenty z Francie (Nantes). V roce 2007 jsem získal titul bakalář a nyní jsem v navazujícím magisterském (inženýrském) studiu. Letos jsem byl na měsíční stáži v Janově, kde jsem pracoval s Italskými kolegy na podobě zmíněného experimentu AEGIS. Spolupráce ve vědeckém týmu s vynikajícími odborníky z celého světa mě nadchla.

Na FJFI mi přijde skvělé to, že se zde mohou uplatnit lidé praktičtěji zaměření i lidé, kteří jsou spíše na teorii. Čeho si cením, je možnost pracovat plnohodnotně (jako rovný s rovným) ve vědeckém týmu a mít možnost tvůrčí, originální práce, např. již v rámci své bakalářské práce ve třetím ročníku studia. Získal jsem zde plno přátel a toho si cením asi nejvíc. Vždy se můžu na někoho obrátit, ať už se jedná o pomoc s fyzikou, nebo se jde na pivo.

Příspěvek z roku 2009.


Galerie