Studuje u nás

Martin Veselý

Matematika je velmi zvláštní a krásná věda. Vždy mě na ní fascinovalo především to, že každé tvrzení lze dokázat či vyvrátit bez jakýchkoliv sporů. Tím se matematika liší od všech ostatních přírodních věd, nad jejichž teoriemi vždy visí nějaký ten otazník. I když je pravda, že některé matematické věty (např. slavná Riemannova hypotéza) čekají na své ověření či vyvrácení dodnes (duben 2010).

Od roku 2003 jsem studoval na Střední průmyslové škole v Příbrami, obor Slaboproudá elektrotechnika se zaměřením na výpočetní techniku, kde jsem počal objevovat krásy matematiky za pomoci výborné matematičky (opravdu matematičky, ne „matematikářky“) Mgr. Jitky Kratochvílové. V roce 2007 jsem nastoupil na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, kde studuji Softwarové inženýrství v ekonomii. Tento obor mi umožnil dále rozvíjet znalosti z oblasti výpočetní techniky získané na střední škole, ale též se věnovat studiu matematiky a jejím aplikacím. V roce 2009 jsem začal pracovat na své bakalářské práci pod vedením Mgr. Milana Krbálka Ph.D z katedry matematiky. Tématem této práce je teorie náhodných matic.
Co si pod tímto pojmem představit? Maticí rozumíme schéma m krát n čísel, přičemž jsou-li tato čísla náhodná, potom mluvíme o náhodné matici. V současné době se zabývám především vlastnostmi vlastních čísel těchto matic. Zjednodušeně řečeno se jedná o čísla, na jejichž základě lze matice třídit do různých skupin, určovat jejich determinant a spoustu dalších vlastností. Dalo by se říci, že se jedná o jakýsi „otisk prstu matice“. Díky náhodnosti prvků matice jsou náhodná také její vlastní čísla. Sérií experimentů bylo zjištěno, že pravděpodobnostní rozdělení popisující vlastní čísla a od nich odvozené veličiny, dobře charakterizují také některé jevy ve fyzice, teorii chaosu, ale též ekonomii a dopravě. Náhodné matice lze tedy využít k numerickému modelování těchto jevů.
V dalších letech studia bych se rád věnoval rozšiřování svých znalostí týkajících se teorie náhodných matic. Jelikož je zmíněná teorie poměrně mladá, jistě existuje spousta ještě neobjevených tvrzení čekajících, až je někdo vysloví a dokáže……
  
Příspěvek z roku 2010.

Galerie