Přednáší u nás

doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková (roz. Balková), Ph.D.

CO bez rozhovoru by nebylo CO a už vůbec by nemělo šanci obhájit první místo v anketě o nejoblíbenější jaderňácký občasník. Naštěstí množina nevyslechnutých osobností fakulty zůstává nadále hustá, jak si zajisté pozorný čtenář sám dokáže pro zpestření nějaké suché přednášky. Naší novou obětí je vždy usměvavá matikářka Ľubka Balková, novodobá metla prváků, kterou „my staříci“ již nepamatujeme.

Je všeobecně známo, že učíte lineární algebru. Jak jste se dostala k matematice?

Na to mám dobrou odpověď. Matematika je jediná disciplína, kde si nemusím nic pamatovat. Právě proto jsem si vybrala matematiku, nerada jsem se učila zpaměti. Nejhorší na střední byly společenské vědy. Naše učitelka nadiktovala například René Descartes, pod to deset bodů a pak nás z jednotlivých bodů, dokonce popořadě, zkoušela. Tady, v matematice, nic takového není vyžadováno.

Celý rozhovor čtěte v Corpus Omne z října 2013.


Galerie