Absolvent Jaderky

Ing. Jaroslav Borovička

Na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou jsem se dostal oklikou. Na střední škole mě zajímala spousta věcí, od jazyků po fyziku, ale nakonec mě na poslední chvíli uchvátila ekonomie a já se přihlásil na Vysokou školu ekonomickou v Praze. Tam jsem se sice naučil dost zajímavého a užitečného, ale jedna věc mi chyběla. Nenaučil jsem se, jak přemýšlet o ekonomických problémech rigorózně, pomocí formální teorie.

Katedra matematiky na FJFI tak byla jednou z mála logických voleb, jak tento nedostatek vyřešit. Protože mě rovněž zajímaly kvantitativní modely, které se i v ekonomii často řeší pomocí počítačů, vybral jsem si obor Softwarové inženýrství. Zdálo se, že obor je vhodnou kombinací všeho, co jsem tehdy hledal – matematiky a informatiky – a co by mohlo doplnit mé paralelní studium ekonomie.  

Studium na FJFI mi samozřejmě velmi rychle sebralo většinu volného času, ale zpětně, s odstupem deseti let, rozhodně nelituji. Naopak, kdybych mohl, učil bych se látku ještě více do hloubky. Začátky na FJFI přitom nebyly jednoduché. Dodnes si pamatuji jeden z prvních rozhovorů s legendárním asistentem Jiřím Pytlíčkem, který mi řekl: “Jo tak vy jste ten z VŠE… No tak pojďte k tabuli.” Výstup u tabule nakonec dopadl dobře a já začal studiem proplouvat bez větších problémů.  

V průběhu studia si člověk ani neuvědomí, jak obrovský rozsah znalostí postupně absorbuje. FJFI má navíc obrovskou výhodu ve velmi propracovaném systému externích školitelů, takže jsem mohl nabyté teoretické znalosti aplikovat ve výzkumné a diplomové práci pod vedením školitele z České národní banky. Zkrátka ideální kombinace matematiky a ekonomie, přesně co jsem hledal.  

Už před dokončením inženýrského studia jsem přitom začal přemýšlet, co budu dělat dále. Mohlo by se zdát, že když vystudujete matematiku, neumíte vlastně nic, co by šlo okamžitě prakticky využít. Jenže studium matematiky vám poskytne velmi širokou průpravu aplikovatelnou s trochou tréninku v mnoha oblastech, takže uplatnitelnost je nakonec větší než v úzce zaměřeném praktickém oboru.  

Já věděl, že mě stále zajímá ekonomická teorie, a tak jsem se přihlásil na doktorandské studium v ekonomii. Začal jsem na CERGE-EI v Praze a po dvou letech jsem se přesunul do USA na doktorandské studium ekonomie a financí na University of Chicago.  Teprve v doktorandském studiu si člověk uvědomí, jak důležitou roli matematika v ekonomii hraje. Samozřejmě, ekonomie není matematika. Ale podobně jako v přírodních vědách se matematika i v ekonomii stala univerzálním jazykem, sloužícím k formování ekonomických teorií, modelů a hypotéz. 

Ve studiu jsem se zaměřil na teoretickou makroekonomii a finance a zde je matematika používána v obzvláště velkém rozsahu. Takže nedílnou součástí mého studia ekonomie se staly učebnice teorie náhodných procesů, diferenciálních rovnic, optimalizace a numerické analýzy. Bez průpravy, kterou jsem získal na FJFI, bych se do něčeho takového mohl jen těžko pustit. Jediné, čeho jsem litoval, bylo, že jsem si kdysi dobrovolně nevybral některé pokročilé volitelné kurzy na katedře matematiky.  

Úspěch se však dostavil. V posledním roce jsem pracoval ve výzkumném oddělení americké centrální banky v Chicagu (Federal Reserve Bank of Chicago), tento měsíc dokončím doktorandské studium a od září 2012 začínám přednášet na katedře ekonomie na New York University.  

A proč nedám na jaderku dopustit? V první řadě mě naučila rigorózně přemýšlet a pochopit logiku problémů, které řeším. Nejde o to, znát konkrétní vzorečky, ale o to, jakým způsobem otázky analyzovat. V druhé řadě FJFI poskytuje velmi individuální přístup ke studentům, což mi umožnilo zaměřit studium a výzkum na oblast, které mě obzvláště zajímala. A za třetí, FJFI je velmi přátelská, až rodinná fakulta. I když je studium náročné a nic vám nebude odpuštěno, máte pocit, že studujete v příjemné atmosféře. 

Pět nebo i více let života strávených magisterským studiem je dlouhá doba, a proto je důležité si vybrat fakultu, kde se budete cítit spokojeně a kde o vaše úspěchy ve studiu bude někdo stát. A to jaderka beze zbytku splňuje. 

Příspěvek z roku 2012.


Galerie