Absolvent Jaderky

Ing. Mahdian Babak, Ph.D.

Profesní životopis - Babak Mahdian úspěšně dokončil studium doktorského oboru Matematické inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze v roce 2008. Od roku 2006 působí jako vědecký pracovník na Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR. V roce 2008 založil firmu ImageMetry s.r.o., se kterou v roce 2011 vyhrál kategorii Industrie České hlavy. Dále je zakladatelem projektu Verifeyed (projekt rozpoznávání manipulace v obrazových datech), za který získal ocenění od několika předních organizací včetně ceny Next Idea města New York (2011). 

Na FJFI jsem se dostal jako Ph.D. student katedry matematiky v roce 2004. Hned od začátku se mi potvrdila velmi vysoká úroveň výuky a lidí působících na fakultě. Dnes velice cením jejich snahy jít do hloubky problematiky a neuspokojit se pouze s vykládáním faktů a povrchovým řešením úlohy. Naopak snaha se dívat na problém z různých perspektiv a systematicky ho rozkládat do hloubky a teprve po jeho úplném pochopení navrhnout optimální řešení, čehož každodenně využívám. Měl jsem to štěstí, že i moje expertní pracoviště (oddělení zpracování obrazové informace, ÚTIA, AV ČR) má stejný přístup.

Samozřejmě nelze říct, že Jaderka či obecně jiná vysoká škola je garancí úspěchu. Nakonec vše záleží na člověku samotném. Nicméně zvolit si Jaderku je podle mě jedna z nejlepších investic, co může středoškolák udělat. Po dokončení studia na této škole, ať si zvolíte vědeckou dráhu či komerční, máte rozhodně konkurenční výhodu díky důkladné přípravě, kterou škola provádí.

Tak trochu jako empirický důkaz může sloužit to, že i když je Jaderka menší než většina ostatních technologicky orientovaných fakult v Praze, tak i přesto velice často potkávám absolventy této fakulty na vysokých postech ať už ve vědě či v komerční sféře. Například nedávno jsem měl možnost se zúčastnit schůzky v Uniqa, kde jsem se seznámil s Martinem Žáčkem, výkonným ředitelem této firmy - též absloventem Jaderky.  Nebo v Equa bance s Peterem Balažim, dalším absolventem Jaderky, působícím jako Head of Credit risk této banky.

V neposlední řadě také musím dodat, že na fakultě působí i mnoho skvělých lidí, se kterými jsem se spřátelil a doteď se s nimi scházím.

Příspěvek z roku 2013.


Galerie