Studuje u nás

Bc. Daniel Dombek

Jmenuji se Daniel Dombek, je mi 24 let a na Jaderce jsem studentem 5.ročníku. Když jsem se na střední rozhodoval, co dál dělat, matematika nebo fyzika pro mě byla jasná volba... tak jsem chtěl jít na matfyz. Docela náhodou jsem se neoficiální cestou dozvěděl o Jaderce a to, co jsem se dozvěděl, mě zaujalo natolik, že jsem sem šel. A nelituju toho.

Na Jaderce je výhoda, že na klíčové rozhodování máte dva roky čas.. Takže se pěkně zapište na Základní studium (ZS) a až na konci druhého ročníku si budete muset vybrat, co dál. Já si v téhle fázi vybral zaměření Matematické modelování (MM) v rámci oboru Matematické inženýrství. Pokud chcete na jaderce "dělat matiku", máte v zásadě dvě možnosti, za a) aplikovat už známý matematický aparát víceméně v praxi - modelovat nejrůznější fyzikální, ekonomické a kdovíjakéještě procesy, nebo za b) zaměřit se na výzkum a pomáhat budovat matematický aparát nový.

Obecně to funguje tak, že počínaje třeťákem se přidáte k jedné z mnoha výzkumných skupin na fakultě a pod odborným vedením pracujete postupně na bakalářské práci, výzkumném úkolu a nakonec diplomové práci. Já patřím k výzkumné skupině TIGR (Theoretical Informatics GRoup), která právě patří k možnosti za b) a řeší spíše abstraktní, ale o to zajímavější matematické problémy.

Uveďme příklad, v současnosti pracuji na své diplomové práci, která se věnuje zápisu čísel v číselných soustavách se záporným základem. Jde o téma na pomezí teorie čísel, kombinatoriky a teoretické informatiky a jde jednoduše řečeno o to, že lze zapisovat čísla v mocninách nejen desítky nebo dvojky, jako to umí normální smrtelníci, ale i v mocninách nějakého obecného, klidně iracionálního, záporného čísla.

Takové zobecnění s sebou přináší mnoho zajímavých jevů, anomálií, změn ve vlastnostech například množiny celých čísel (myšleno čísel celých v oné obecné soustavě) a tak dále, které je třeba najít, popsat a dokázat. Jen dodám, že možnou užitečnost takových nestandartních číselných soustav lze vidět především v počítačových výpočtech (otázka absolutní přesnosti nebo např. rychlosti provádění aritmetických operací na velkých číslech).

O Jaderce se říká, že je těžká a že ji dokončí jen část zájemců... no, to je pravda. Ale pokud vás zajímá matematika nebo fyzika, a pokud jste ochotni se alespoň trochu učit, určitě to vyzkoušejte. Čekají na vás pedagogové s individuálním přistupem jinde nevídaným, lehce svérázný a příjemný kolektiv lidí a kvanta zajímavého poznání. S časem k tomu přibudou široké možnosti zahraničních stáží, prezentací na mezinárodních konferencích a účastí na všemožných experimentech a po absolvování dost možná i lukrativní posty v komerční sféře.

Ale co je důležité, Jaderka není o biflování, ale o přemýšlení a pochopení. Takže po pár letech tady si dvakrát rozmyslíte, než vypustíte z úst blbost co nemá hlavu ani patu, a naopak téměř stoprocentně odhalíte každého "intelektuála", který vás bude chtít balamutit velkými řečmi o ničem. A to je dobrá příprava do života, no ne?

Příspěvek z roku 2010.


Galerie