Studuje u nás

Bc. Pavel Hron

Fyzika a věci okolo počítačů mě zajímaly už na střední škole. Když přišlo na “lámání chleba” při vybírání vysoké školy, ovlivnila mě jistá náhoda. Od svého souseda, v té době byl studentem posledního ročníku FJFI, jsem se dozvěděl výhody i úskalí studia na FJFI. Výhody samozřejmě převažovaly. Tento rozhovor mě dokázal dostatečně motivovat, abych se pro studium na Jaderce rozhodl. Proto bych se s Vámi chtěl podělit o několik postřehů ze studia.

Během prvních 2 ročníků student absolvuje základní kurzy matematiky, fyziky a výpočetní techniky. Až na konci druhého ročníku se rozhodujete, jakým směrem se dále vydáte. To poskytuje dostatečnou svobodu při výběru, student nemusí litovat špatného rozhodnutí na začátku studia jako na jiných školách. Já osobně jsem zanechal studia fyziky a dále se věnoval matematickému modelování, kde je větší důraz kladen na matematiku a informatiku.

V současné době jsem začal pracovat na své diplomové práci. Již třetím rokem se věnuji stejnému tématu - aplikacím matematického modelování při řešení problémů proudění v porézním prostředí. Toto téma je jedním z mnoha, které se řeší na Katedře matematiky v rámci skupiny Mathematical Modelling Group, viz mmg.fjfi.cvut.cz.

Minulý semestr jsem strávil v rámci programu Erasmus na nejstarší německé univerzitě v Heidelbergu. V tomto studentském městě jsem se věnoval velmi podobným věcem jako na domácí univerzitě – numerickým metodám a paralelizaci. Po této zkušenosti mohu s klidným svědomím říct, že FJFI v tomto oboru v žádném případě nezaostává za evropskou špičkou.

Po ukončení magisterského studia na FJFI bych rád využil všeho, čemu jsem se za své studium naučil: nejenom poznatků z matematiky, informatiky a fyziky, ale především kritického analytického myšlení, racionálního uvažování, mezioborového přehledu a schopnosti rychle se učit nové věci. Ať už v doktorandském studiu či v komerční sféře.

Příspěvek z roku 2010.


Galerie