Studuje u nás

Bc. Zdeněk Kabát

Jmenuji se Zdeněk Kabát a na FJFI studuji v 5. ročníku zaměření Matematické modelování. Při výběru vysoké školy jsem vzhledem k zájmu o matematiku a počítačový hardware vybíral mezi aplikovanými technickými školami, především ČVUT a VUT. Na jaderku mě nakonec přilákalo několik kamarádů a svého rozhodnutí rozhodně nelituji.

 
Jedna z největších výhod naší fakulty je velká variabilita, mezioborovost a hlavně možnost výběru užší specializace až po dvou letech základního studia. Původně jsem přišel s tím, že budu studovat Informatickou fyziku, nicméně právě možnost oťukat si v prvních čtyřech semestrech, o čem studium na vysoké škole opravdu je, mě přivedla na jinou cestu. A tou je právě aplikovaná matematika, se kterou se setkáte na zaměření Matematické modelování. Dokonce i v rámci tohoto zaměření pak můžete vybírat mezi velmi odlišnými specializacemi.
 
Moje diplomová práce, kterou momentálně dokončuji, se týká hned několika různých oblastí matematiky. Jde o spojení kombinatorického "umbrálního" počtu, symetrií diferenciálních rovnic, kvantové mechaniky a speciálních kvantově-mechanických systémů, které se nazývají superintegrabilní. Mým úkolem bylo převést tyto systémy do diskrétního prostoročasu, jak požadují některé moderní fyzikální teorie, např. teorie kvantových gravitačních smyček. Přestože to zní složitě, nástroje použité k diskretizaci jsou v zásadě jednoduché a po absolvování bakalářského studia na MM je toto schopen zvládnout kdokoliv. V rámci svého výzkumu patřím do skupiny MAFIA (http://mafia.fjfi.cvut.cz).
 
Díky tomu, že na tomto tématu spolupracujeme s Centrem matematického výzkumu při Université de Montréal, jsem měl možnost se na dva měsíce podívat do Kanady, kam mě vyslala Katedra matematiky. Díky tomu jsem poznal nejen profesionální prostředí, ale také mnoho nových a zajímavých lidí. Montreal je úžasné město na jihu provincie Quebec, ve kterém se schází velké množství kultur a život je tam neuvěřitelně pestrý. Díky spolupráci s naší fakultou je zde možnost nejen pravidelných návštěv, ale např. i PhD. studia.
 
Tyto možnosti mě přesvědčily, že stálo za to jít studovat FJFI a že úsilí, které jsem studiu v prvních letech věnoval, se rozhodně vyplatilo. Nebudu zde nikomu nalhávat, že jaderka je procházka růžovou zahradou. Ale důležité je, že po průchodu několika prvními semestry vás čeká individuální přístup, přátelská atmosféra a podpora od samotných pedagogů, kteří vám nebudou dokazovat, že jsou lepší než vy, ale naopak povzbuzovat v rozvoji a odborném růstu. Po absolvování studia se vám otevřou brány nejen ve vědě, ale také v jakékoliv komerční oblasti, která oceňuje logický přístup a analytické myšlení. A věřte, že hodně škol a firem na název naší fakulty slyší.

Příspěvek z roku 2010.


Galerie