Informatika

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika Informatika

Popis oboru

Zajímáš se o informatiku? Chceš aktivně pracovat s výpočetní technikou, výborně ovládat angličtinu a mít kratší studium? Pak toto je studium pro tebe! Studium bakalářského oboru Aplikovaná informatika spadající pod katedru matematiky seznámí posluchače důkladně s praktickými aspekty využití moderní výpočetní techniky.

Studijní plán obsahuje vedle základů matematiky a fyziky, společenských věd a posílené výuky angličtiny celou řadu počítačových a programátorských předmětů. Ve studiu je silně akcentována výuka angličtiny, která může být završena všeobecnou státní jazykovou zkouškou. Bakalářská práce je psána a prezentována v angličtině.

Absolventi se uplatní jako vysoce kvalifikovaní pracovnici v oblasti využití informačních technologií ve všech oborech, kde mohou využít jednak svých znalostí práce s moderní výpočetní technikou, jednak solidní znalosti angličtiny v ústním i písemném styku. Mohou pracovat např. jako správci sítě, členové vývojových a testovacích týmů, systémoví operátoři.

Od školního roku 2012/2013 došlo k nahrazení zaměření Praktická informatika oborem Aplikovaná informatika. 

Galerie

Studijní plány

oficiální podobu studijních plánů pro tento akademický rok obsahuje

Bílá kniha

Proč právě na Jaderce?

Obor je výjimečný širokým záběrem – propojením programovacích dovedností s ovládáním moderních informačních technologií, přičemž nechybí solidní základy matematiky a fyziky a výborná znalost angličtiny. Ve srovnání s klasickými ajťáky absolventi oboru APIN lépe ovládají angličtinu, vyznačují se logickým myšlením (díky matematice) a snazší orientací v aplikacích (díky fyzice). 


Zeptej seNevíš, který z oborů na Jaderce je pro tebe ten pravý? Chceš vědět, kolik studentů obor úspěšně dostuduje? Zajímá tě, čím se tento obor liší od toho na jiné vysoké škole?
Jsme připraveni ti odpovědět. Zkus se zastavit u garanta tvého oboru nebo napiš přímo studentovi a získej informace z první ruky.

Kontaktní osoba oboru

Student

Články k oboru

Experiment DIRAC v CERN

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT se již patnáctým rokem účastní experimentu DIRAC v CERN.

Historie počítačů I. Od antiky po Johna von Neumanna

Počítač dnes najdete v každé kanceláři a v bohatší části světa i ve většině domácností. Kdy začala jejich historie? Není to tak dlouho, co bylo používání počítačů výhradní doménou vojáků, špičkových vědeckých a výzkumných ústavů, velkých průmyslových podniků nebo obchodních společností. Ještě před nějakými třiceti lety bylo skoro nemyslitelné, že by někdo mohl mít svůj vlastní počítač doma. Dnes je závislost na počítačích nemocí nové doby. Spousta lidí si život bez nich vůbec neumí představit. Cesta k nim začala vlastně už v antice.

Matematické modelování a inženýrská informatika

Vyšlo v Pražské technice 2007/06 Jedná se o magisterská zaměření Matematické modelování, Softwarové inženýrství a Tvorba software a bakalářské zaměření Praktická informatika. Vynikajícím absolventům inženýrského studia nabízí katedra doktorské studium oboru Matematické inženýrství se zaměřením na matematické modelování a informatiku.

Cesty studentů oboru

Korea – tak trochu jiný výměnný pobyt

Staré chrámy, úžasné národní parky, obrovské sochy Buddhy vytesané do skály, sopečný ostrov nebo letovisko s plážemi ve stínech mrakodrapů, to jsou věci, které žádná evropská země nemá. Korea je zkrátka tak trochu jiný výměnný pobyt.

Další obory