Jádro

Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Jádro

Popis oboru

Obor Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření je bakalářský i magisterský obor. Na jeho bakalářskou variantu lze v magisterském programu navázat také studiem Radiologické fyziky (návaznost viz zde). Obor vychovává odborníky pro základní i aplikovaný výzkum i praxi v oblasti dozimetrie a využití ionizujícího záření a radionuklidů ve vědě, technice a zejména medicíně. Absolventi oboru nacházejí uplatnění ve výzkumných ústavech, na vývojových pracovištích, ve školách i v průmyslu, všude tam, kde se pracuje s ionizujícím zářením a radionuklidy.

Výuka v oboru Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření vychází ze společného matematicko-fyzikálního základu. V matematice jsou pak rozšiřovány poznatky z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, numerické matematiky a programování. Ve fyzikální oblasti je věnována pozornost vybraným otázkám teoretické, experimentální a aplikované jaderné fyziky. Na tomto širším základě je budována výuka speciálních disciplín, zaměřená na problémy spojené se vznikem záření a jeho působením na látku, metodami detekce záření, osobní dozimetrií, dozimetrií životního a pracovního prostředí a metrologií záření. Velká pozornost je věnována problematice zajišťování optimálních podmínek ochrany před zářením v pracovním a životním prostředí. Do výuky jsou ve zvýšené míře začleňovány rovněž výpočetní metody, umožňující sledování procesů spojených s interakcí záření s látkou a hodnocení biologických účinků záření na základě stanovení příslušných dozimetrických veličin.

Součástí studia v tomto oboru jsou odborné exkurze na pracoviště, kde absolventi oboru nejčastěji nalézají uplatnění. Převážně v magisterském studiu se pak studenti účastní zahraničních exkurzí (JIRN Dubna, Technická univerzita Drážďany, ..) a intezivních kurzů, kde spolupracují se studenty ze spřátelených univerzit z Itálie, Španělska, Portugalska, Belgie, atd. 

Posluchači jsou od třetího ročníku bakalářského studia systematicky zapojováni do výzkumné práce katedry. Nejprve formou bakalářské práce, pak práce na výzkumném úkolu a nakonec diplomové práce.

Nejčastější profesní kariéra absolventů oboru Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření směřuje do oblastí výzkumu, vývoje a inovací, detekce a dozimetrie ionizujícího záření, spektrometrie záření X a gama, radiační ochrany a metrologie ionizujícího záření. Absolventi mají možnost uplatnit se všude tam, kde se pracuje s aplikacemi ionizujícího záření, monitorováním zdrojů a především v oblasti ochrany před ionizujícím zářením. Mezi časté cíle absolventů patří například následující instituce:

Galerie

Studijní plány

oficiální podobu studijních plánů pro tento akademický rok obsahuje

Bílá kniha

Proč právě na Jaderce?

V bakalářském studiu tento obor volí studenti, kteří:

a) Chtějí pokračovat v magisterském oboru Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření a stát se tak odborníky v oblasti přírodní či umělé radioaktivity. Žádná jiná VŠ v ČR nenabízí takto širokou škálu odborných předmětů na téma ionizující záření s možností přímé aplikace nových poznatků při skutečném výzkumu. Mnozí studenti též ocení možnost zapojení se do výzkumné činnosti již během studia, včetně účastí na mezinárodních konferencích a publikací v impaktovaných časopisech.

b) Chtějí pokračovat v magisterském oboru Radiologická fyzika a stát se odborníky na téma aplikace ionizujícího záření v medicíně. Poptávka po kvalifikovaných pracovnících na pozici radiologický fyzik v nemocnici v současné době výrazně převyšuje nabídku. Naše fakulta je jediná v ČR, která školí absolventy oprávněné a schopné tuto pozici zastávat.


Zeptej seNevíš, který z oborů na Jaderce je pro tebe ten pravý? Chceš vědět, kolik studentů obor úspěšně dostuduje? Zajímá tě, čím se tento obor liší od toho na jiné vysoké škole?
Jsme připraveni ti odpovědět. Zkus se zastavit u garanta tvého oboru nebo napiš přímo studentovi a získej informace z první ruky.

Kontaktní osoba oboru

Student

Články k oboru

Experiment DIRAC v CERN

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT se již patnáctým rokem účastní experimentu DIRAC v CERN.

Předávání vědeckých cen za rok 2011

V úterý 6. září 2011 Francouzské velvyslanectví v České republice ve spolupráci se společnostmi AREVA, BULL, Rhodia ČR, Sanofi a Pierre Fabre Médicament předalo ceny mladým českým vědcům.

Symposium ESOREX 2010

Jaderka organizovala ve dnech 7. - 9. června 2010 akci European Symposium on the Assessment and Evaluation of Occupational Radiation Exposure in Europe.

Cesty studentů oboru

Na Athens do Istanbulu

Přemýšlíte jak si udělat prázdniny uprostřed semestru, nedat za ně moc peněz, potkat nové lidi a ještě se dozvědět něco, co se vám může hodit třeba i u státnic? Pak si dejte přihlášku na kurz Athens.

Další obory