Fyzika

Informatická fyzika

Informatická fyzika Fyzika

Popis oboru

Studijní obor Informatická fyzika je mezioborová vědecko-inženýrská disciplína. Těží z poznatků fyziky, informatiky a aplikované matematiky, je zaměřena na komplexní využití informačních a komunikačních technologií (ICT) na výzkum v oblasti fyziky i jejích nových aplikací. Těžiště je samozřejmě v moderní fyzice, jež je základem podstatné části všech špičkových technologií.

 

Absolvent zaměření Informatická fyzika představuje odborníka s rovnocenným vzděláním v oblasti fyzikálních základů špičkových technologií a v oblasti informatiky, s akcentem na schopnost aplikovat efektivně její moderní produkty ve fyzikálním a inženýrském výzkumu, při transferu technologií, při expertizách se zaměřením na fyzikální a technické obory, ve znalostním inženýrství, apod. Studium tohoto oboru tedy vede k dokonalému zvládnutí prostředků výpočetní techniky a získání praktických zkušeností s programovým vybavením pro moderní aplikace informatiky ve fyzikálních a inženýrských oborech.

 

Mezinárodně uznávaných výsledků dosahují vyučující oboru v oblasti fyziky laserového plazmatu a sofistikovaných přístupů k numerickému řešení parciálních diferenciálních rovnic, s nimiž se setkáváme ve fluidní dynamice a simulaci vysokoparametrového plazmatu. Součástí studia jsou samostatné studentské projekty určené k práci na individuálně zadaném tématu. Studenti specializace se v rámci těchto projektů aktivně podílejí na probíhajícím výzkumu a zároveň tyto projekty umožňují každému studentovi hlubší orientaci v rámci tématu a vedou zpravidla ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku.

 

Vědci v tomto oboru mají pracovní kontakty na přední světová vědecká pracoviště: CELIA - Centre Laser Intenses et Applications (Bordeaux, Francie), LANL - Los Alamos National Laboratory (Los Alamos, NM, USA) aj. Z domácích vědeckých pracovišť je velmi intenzivní spolupráce zejména s projektem ELI Beamlines v Dolních Břežanech a badatelským centrem PALS v Praze. Náročné vědecké výpočty probíhají například na národním výpočetním gridu MetaCentrum, superpočítači Salomon v IT4Innovations. Studenti mají možnost podílet se na výzkumu v těchto vědeckých zařízeních a také zajímavých zahraničních pobytů.

 

Pokud tě tento obor zajímá a chceš se dozvědět více, můžeš navštívit naše stránky.

 

Galerie

Studijní plány

oficiální podobu studijních plánů pro tento akademický rok obsahuje

Bílá kniha

Proč právě na Jaderce?

Tento obor má na FJFI již dlouholetou tradici a vynikající výsledky. Také velmi často spolupracuje se zahraničními univerzitami a pracovišti. Navíc oproti ostatním informatickým fakultám může nabídnout osobní přístup a přímé zapojení do řešení problémů.


Zeptej seNevíš, který z oborů na Jaderce je pro tebe ten pravý? Chceš vědět, kolik studentů obor úspěšně dostuduje? Zajímá tě, čím se tento obor liší od toho na jiné vysoké škole?
Jsme připraveni ti odpovědět. Zkus se zastavit u garanta tvého oboru nebo napiš přímo studentovi a získej informace z první ruky.

Kontaktní osoba oboru

Student

Články k oboru

Úspěch doktoranda KFE

Doktorand KFE Ing. Martin Jirka obdržel v dubnu 2015 na konferenci SPIE Optics+Optoelectronics v Praze cenu za nejlepší studentský příspěvek.

Diplom z CERN School of Computing

Doktorand katedry fyzikální elektorniky Ing. Jiří Vyskočil obdržel na letní škole CERN School of Computing diplom se speciálním vyznamenáním.

Výpočty na superpočítači IT4Innovations v Ostravě

Tým vědců z katedry fyzikální elektroniky (zaměření informatická fyzika) získal ve spolupráci s kolegy z fyzikálního ústavu (projekt ELI) 650 000 výpočetních hodin na nedávno instalovaném clusteru v rámci projektu IT4Innovations v Ostravě. V rámci tohoto výpočetního času jsou plány dvě velmi náročné 3D simulace urychlování elektronů a iontů krátkými intenzivními laserovými pulsy pomocí speciálních částicových kódů.

Ceny rektora ČVUT za rok 2013

Každý rok na podzim uděluje rektor ocenění za nejlepší vědecké a technické práce pracovníků a studentů ČVUT v loňském roce. Každý rok naše fakulta sklidí cen celou řad. Ale letos jsme měli úspěch mimořádný!

Cesty studentů oboru

Nikdo sem bohužel zatím žádné nevložil. :(

Další obory