Jádro

Jaderné inženýrství

Jaderné inženýrství Jádro

Popis oboru

Studijní obor Jaderné inženýrství reprezentuje technické, přírodovědné a další aplikace jaderných věd, zvláště jaderné a reaktorové fyziky, tak jak souvisejí s využíváním jaderné energie, radioaktivních látek a ionizujícího záření v průmyslu, biologii a medicíně. Obor zahrnuje bakalářské a magisterské studium.

Důraz se klade na předměty zaměřené na reaktorovou fyziku (teoretickou i experimentální), konstrukční řešení jaderných elektráren, hydromechaniku, termomechaniku a dynamiku reaktorů, provozní reaktorovou fyziku, jadernou bezpečnost a spolehlivost jaderných elektráren. Dále katedra nabízí kurzy s užší specializací jako je využití deterministických a stochastických metod v reaktorové fyzice, řízení jaderných elektráren, radioaktivní odpady, diagnostika nebo řídící a bezpečnostní systémy.

Výuka studentů je podporována jejich účastí na experimentech na reaktoru VR-1 a v laboratořích. V rámci přípravy ročníkových prací jsou studenti vedeni k samostatnosti. Pro svou práci si mohou vybrat experimentální či teoretické téma. Většina experimentálních prací je doplněna výpočetní částí, kdy student svá měření ověří pomocí vhodného výpočetního kódu.

Ke zlepšení kvality výuky přispívá také spolupráce katedry s různými pracovišti a institucemi nejen v ČR, ale i v zahraničí. Během praxe a zahraniční exkurze mají posluchači možnost navštívit  Elektrárny Dukovany, Temelín, Mochovce nebo Jaslovské Bohunice, školní reaktor TRIGA Mark II ve Vídni, univerzitní reaktor v Budapešti a výzkumný ústav KFKI v Maďarsku. Katedra úzce spolupracuje s univerzitami na Slovensku, v Rakousku a v Maďarsku. Další spolupráce je pak s univerzitami z Německa a Švédska, případně spolupráce s mezinárodními organizacemi IAEA a ENEN.

Studijní plány

oficiální podobu studijních plánů pro tento akademický rok obsahuje

Bílá kniha

Proč právě na Jaderce?

Pole působnosti studentů s titulem jaderný inženýr z Jaderky je veliké. Je jasné, že právě z Jaderky vybírá ČEZ, a.s., operátory a reaktorové fyziky do svých jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Avšak práce operátora není díky svojí vysoké náročnosti pro každého a tak studenti zaujímají i jiné zajímavé a důležité pozice techniků a fyziků v jaderných elektrárnách. Jaderné inženýrství ale není jen o praxi, mnoho studentů tíhne spíše než k striktním povinnostem operátora k větší volnosti výzkumného pracovníka. Výzkum v oblasti jaderných technologií zajišťuje ÚJV Řež nedaleko od Prahy a vytváří tak skvělé prostředí pro absolventy jaderného inženýrství. Další možnosti uplatnění najdou studenti ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost nebo radiační ochranu a v nespočet firmách zabývající se jadernou technikou (např. Škoda Jaderné strojírenství, a.s., ENVINET, aj.). 

Uplatnění ale není samozřejmě omezené jen na Českou republiku - mnoho absolventů našlo svoji práci i za hranicemi a to především na poli akademické půdy, například v Paul Scherrer Institutu ve Švýcarsku nebo ve spolupráci s University of Tennessee v USA.


Zeptej seNevíš, který z oborů na Jaderce je pro tebe ten pravý? Chceš vědět, kolik studentů obor úspěšně dostuduje? Zajímá tě, čím se tento obor liší od toho na jiné vysoké škole?
Jsme připraveni ti odpovědět. Zkus se zastavit u garanta tvého oboru nebo napiš přímo studentovi a získej informace z první ruky.

Kontaktní osoba oboru

Student

Články k oboru

Čtyřnásobné ocenění studentů Jaderky na setkání Mladé generace České nukleární společnosti

Každoroční prosincové setkání Mladé generace České nukleární společnosti v Brně nezůstalo bez úspěchu studentů Jaderky za jejich bakalářské a diplomové práce. Studenti převzali ocenění od Ing. Milana Miky, vedoucí odd. Marketing a prodej ÚJV Řež, a.s., a Ing. Karla Katovského, Ph.D., odborného asistenta FEKT VUT v Brně.

Výstava - Does the EU have enough human potential for the nuclear renaissance?

Pod záštitou europoslance Pavla Poce se v budově Evropského parlamentu v Bruselu konal seminář diskutující otázku vzdělávání v oblasti jaderné energetiky. Součástí semináře byla taky výstava věnována 20. výročí školního reaktoru VR-1, který provozuje Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, a vzdělávání a personálním požadavkům společnosti ČEZ.

Reaktor v koalici

V současné době lze sledovat velký zájem mnoha rozvinutých i rozvíjejících se států řešit svou energetickou situaci výstavbou nových jaderných bloků. Jedním z klíčových faktorů pro úspěšné a bezpečné provozování jaderných zařízení je dostatek kvalifikovaných pracovníků, zejména těch, kteří mají s provozováním jaderného zařízení určitou osobní zkušenost. V této oblasti hraje ČVUT velmi významnou úlohu i díky školnímu reaktoru VR-1, který se etabloval jako jedno z významných a vyhledávaných center jaderného vzdělávání jak ve středoevropském, tak i širším kontextu.

Cesty studentů oboru

Další obory