Fyzika

Laserová a přístrojová technika

Laserová a přístrojová technika Fyzika

Popis oboru

Rád si hraješ? Máš zájem o lasery, optiku, elektroniku počítače? Chceš nalézt uplatnění ve výzkumu nebo v moderních technologiích? Chceš se již od počátku studia zabývat spíše praktickými problémy než pouze teorií (bez které to ale samozřejmě nejde)? Tak pro tebe je tu obor Laserová a přístrojová technika!

Tento studijní obor je zaměřen především prakticky, obsahuje však i nezbytné teoretické základy z fyziky, matematiky a informatiky. Základními oblastmi jsou laserová fyzika, optika, počítačové zpracování dat a vědecko-technické výpočty. Vede absolventy k použití fyzikálních metod při návrzích a aplikacích moderní laserové a přístrojové techniky v přírodovědné, inženýrské nebo průmyslové praxi, a to často ve spojení s použitím moderní výpočetní techniky.

Praktická část výuky je individuální a je založená na absolvování speciálních praktik, vypracovávání ročníkových a závěrečných prací přímo ve výzkumných laboratořích pod vedením vědecko-pedagogických pracovníků.

Po třech letech studia můžeš získat titul bakalář, v případě zájmu můžeš ve studiu na fakultě pokračovat a pod některým z magisterských oborů získat titul inženýr. 

Absolventi tohoto studia najdou uplatnění všude tam, kde se vyskytují elektronické přístroje, počítače a počítačové sítě v bankách, burzách, ekonomických institucích, vědeckých institucích, ve školství, v průmyslu, u soukromých firem, atd. Nabyté znalosti zúročí hlavně tam, kde je či bude nasazena laserová technika – odborný technický personál ve zdravotnictví, výzkumných organizacích (např. ELI a HiLASE), moderní technologická, měřicí, kontrolní, metrologická centra zejména průmyslových firem a organizací.

Obor Laserová a přístrojová technika je garantován katedrou fyzikální elektroniky FJFI ČVUT v Praze. Tato katedra má rozsáhlou vědecko-výzkumnou základnu a rozvinutou mezinárodní spolupráci. Jazykově dobře připraveným studentům zajišťuje, v rámci akreditovaného studijního programu, půlroční studium na zahraniční univerzitě. 

Galerie

Studijní plány

oficiální podobu studijních plánů pro tento akademický rok obsahuje

Bílá kniha

Proč právě na Jaderce?

Sestavování a teorie různých druhů laserů je unikátním oborem na naší fakultě s velkým zázemím a zahraničními spolupracemi. Přístrojová technika je v tomto oboru úzce spjata s laserovou technikou a vesmírnými programy (např. přesné atomární hodiny nebo měření vzdáleností).


Zeptej seNevíš, který z oborů na Jaderce je pro tebe ten pravý? Chceš vědět, kolik studentů obor úspěšně dostuduje? Zajímá tě, čím se tento obor liší od toho na jiné vysoké škole?
Jsme připraveni ti odpovědět. Zkus se zastavit u garanta tvého oboru nebo napiš přímo studentovi a získej informace z první ruky.

Kontaktní osoba oboru

Student

Články k oboru

Vesmírné projekty na Jaderce

To, že se Česká republika stala před dvěma a půl lety členem Evropské vesmírné agentury (ESA), se pozitivně projevilo na množství výzkumných projektů, na kterých spolupracují i české vysoké školy. Vědci i studenti teď mají skvělou šanci si ověřit výsledky své práce přímo ve vesmíru, kam jsou některé vyvinuté přístroje vyslány. Pocit, že se tvůj vynález pohybuje vysoko na oběžné dráze Země, je zkrátka nepopsatelný.

Jak může záření pomáhat lidem

První laser na světě, který reálně generoval stimulované záření, byl rubínový laser. Červené záření z tohoto laseru o vlnové délce 694,3 nm se podařilo zrealizovat Teodoru Maimanovi v roce 1960. První rubínový laser na FJFI byl uveden do provozu týmem prof. K. Hamala už v roce 1965. Od té doby se vývoj laserů na FJFI nezastavil.

Cesty studentů oboru

Nikdo sem bohužel zatím žádné nevložil. :(

Další obory