Fyzika

Laserová technika a elektronika

Laserová technika a elektronika Fyzika

Popis oboru

Laserový svazek lze dnes vyprodukovat v množství prostředí od plynů přes kapaliny až k pevným látkám. Rozlaserovat lze volné elektrony, polovodiče, barviva, plyny, ale třeba také slivovici.

Kvalita a vlastnosti laseru, které jsou velice důležité pro jejich praktické využití, jsou určeny právě jeho stavbou a složením. Stále existuje množství výzev, které je třeba pokořit.

Laserová technika a elektronika je navazující magisterské studium katedry fyzikální elektroniky, které je zaměřené na studium interakce prostředí s elektromagnetickým zářením. Obor zahrnuje jak teoretické, tak experimentální studium základních vlastností laserů, jejich interakcí s látkou a jejich praktického využití.

Studenti Laserové techniky a elektroniky získávají detailní znalosti v oblastech stavby a konstrukce laserů, kvantové elektroniky, nelineární i klasické optiky, interakce záření s látkou, fyziky pevných látek nebo optických spektroskopií. Studium probíhá ve spolupráci s předními vědeckými pracovišti Akademie věd stejně jako s dalšími školami a výzkumnými institucemi u nás i v zahraničí.

Absolvent  inženýr  nachází díky svým praktickým i teoretickým znalostem uplatnění v průmyslu stejně jako v základním výzkumu, je připraven řešit komplexní problémy sám nebo jako součást většího týmu. Hlavním uplatněním absolventů jsou nově postavená výzkumná centra ELI a HiLASE.

Obor Laserová technika a elektronika navazuje na bakalářský obor Fyzikální elektronika (či případně Laserová a přístrojová technika). Magisterský program je dále otevřen i zájemcům o danou problematiku z jiných kateder a fakult. 

Galerie

Studijní plány

oficiální podobu studijních plánů pro tento akademický rok obsahuje

Bílá kniha

Proč právě na Jaderce?

Laserová technika a elektronika je unikátním oborem, který rozšiřuje znalosti stavby a teorie laserů. Také hodně spolupracuje se zahraničními institucemi a podílí se i na vesmírném výzkumu. Tento obor má široké praktické uplatnění v nových výzkumných centrech, Akademii věd ČR i v zahraničí.


Zeptej seNevíš, který z oborů na Jaderce je pro tebe ten pravý? Chceš vědět, kolik studentů obor úspěšně dostuduje? Zajímá tě, čím se tento obor liší od toho na jiné vysoké škole?
Jsme připraveni ti odpovědět. Zkus se zastavit u garanta tvého oboru nebo napiš přímo studentovi a získej informace z první ruky.

Kontaktní osoba oboru

Student

Články k oboru

Jak může záření pomáhat lidem

První laser na světě, který reálně generoval stimulované záření, byl rubínový laser. Červené záření z tohoto laseru o vlnové délce 694,3 nm se podařilo zrealizovat Teodoru Maimanovi v roce 1960. První rubínový laser na FJFI byl uveden do provozu týmem prof. K. Hamala už v roce 1965. Od té doby se vývoj laserů na FJFI nezastavil.

16. října 2015 - Seminář KJCH: Příprava ultrarychlé pulzní radiolýzy a fluorescenční dozimetrie na ELI Beamlines, pozvánka

Pravděpodobně nejužitečnější metodou pro studium mechanismu radiačně chemických reakcí je pulzní radiolýza. Tato metoda však již nějakou dobu naráží na experimentální a technický problém překonání tzv. pikosekundové bariéry – tedy dosažení časového rozlišení pod jednu pikosekundu (10 12 s). Přitom právě v sub-pikosekundovém časovém období dochází ke tvorbě primárních produktů radiolýzy (například hydratované elektrony a ·OH radikály v případě radiolýzy vody), které jsou zodpovědné za spuštění řetězce následných radiačně chemických reakcí.

Science Café o ELI Beamlines

Podívejte se na videozáznam ze setkání veřejnosti a vědců Science Café o projektu nejintenzivnějšího laseru světa ELI Beamlines také s absolventem katedry fyzikální elektroniky Ing. Pavlem Bakule, DPhil.

Cesty studentů oboru

Nikdo sem bohužel zatím žádné nevložil. :(

Další obory