Jádro

Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Vyřazování jaderných zařízení z provozu Jádro

Popis oboru

Zajímá Tě, co se děje s jadernými zařízení po ukončení jejich provozu? Jak se zpracovávají a ukládají radioaktivní odpady? Máš zájem stát se odborníkem na vyřazování jaderných zařízení z provozu?

Proč studovat vyřazování?

Jaderná zařízení a jejich vliv na člověka a životní prostředí nejen během jejich provozu, ale i po jeho ukončení, je dnes velmi aktuální téma. Plánují se odstávky starších bloků jaderných elektráren, v mnohých zemích procesy odstavení z provozu byly již zahájeny. V Německu, jsou postupně odstavovány všechny jaderné elektrárny, na Slovensku již vyřazování jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích probíhá. U nás se ke konci své životnosti blíží JE Dukovany. Jaderná zařízení ovšem nejsou jenom jaderné elektrárny. Patří k nim také další provozy, které využívají jaderné technologie, jako například urychlovače, horké komory, závody na výrobu, zpracování a přepracování jaderného paliva, rentgenologická pracoviště, pracoviště nukleární medicíny a mnoho dalších. Všechna tato zařízení jednou doslouží a pak je nutné řešit jejich bezpečnou likvidaci. Proto již v současnosti poptávka po expertech na vyřazování jaderných technologií prudce stoupá. Je zřejmé, že oblast vyřazování jaderných zařízení z provozu čeká v následujících letech velký rozvoj.

Co vlastně vyřazování jaderných zařízení z provozu obnáší?

Pokud jaderná zařízení ukončí svůj provoz, je potřeba je ekologicky zlikvidovat a prostory připravit buď k dalšímu využití, nebo je uvést do stavu šetrného k životnímu prostředí. Je to složitý, zdlouhavý a nákladný proces. Je nutné důkladně analyzovat veškeré aspekty ovlivňující práci na vyřazování. Vybrat konkrétní technologie rozebírání a na základě míry kontaminace stanovit způsoby bezpečné likvidace vznikajících odpadů. Důležitá je samozřejmě bezpečnost pracovníků i místního obyvatelstva. Celý proces musí brát v úvahu také hlediska ekologická a v neposlední řadě ekonomická.

Jaké jsou tedy dovednosti experta na vyřazování jaderných zařízení?

Tato specializace vyžaduje komplexní znalosti z několika oborů. Odborník v této oblasti rozumí jaderným technologiím, má přehled o konstrukci jaderných zařízení, vyzná se v problematice zpracování a ukládání radioaktivních odpadů, zná chemické procesy používané při dekontaminacích. Důležitá je také orientace v aktuálních souvisejících legislativních předpisech. Musí také mít znalosti z radiační ochrany. Na základě detekce ionizujícího záření a porozumění jeho účinkům, umí minimalizovat radiační ohrožení lidí i životního prostředí. Tyto znalosti lze uplatnit nejen v oblasti vyřazování jaderných zařízení z provozu ale i při sanaci pracovišť po těžbě a zpracování radioaktivních surovin nebo při plánování, budování a provozu hlubinných úložišť pro vyhořelé jaderné palivo.

Jaké předměty absolvuješ během studia?

V prvním roce studia tě čeká krom matematiky a obecné fyziky předměty spojené s zářením (např. Zdroje ozáření a živ. Prostředí) Druhý rok studia obsahuje navíc předměty zamřené na jaderné technologie (Jaderné reaktory, Detektory ionizujícího záření), záření (Zdravotní rizika ionizujícího záření, Základní experimenty v oblasti detekce záření, úvod do jaderné a radiační fyziky) a chemii (Chemická termodynamika, Praktikum z obecné chemie). Ve třetím ročníku tě čeká například Jaderná chemie pro VJZ, Technická mechanika, Základní radiochemické praktikum, Úvod do vyřazování jaderných zařízení z provozu, Úvod do radiační ochrany a Úvod do bezpečnosti jaderných zařízení. Uvedené předměty si doplníš dalšími z obsáhlé nabídky volitelných předmětů. Magisterské studium obsahuje předměty, které budou dále prohlubovat a rozšiřovat tvé znalosti z oblastí důležitých pro vyřazování jaderných zařízení.

Studijní plány

oficiální podobu studijních plánů pro tento akademický rok obsahuje

Bílá kniha

Proč právě na Jaderce?

Tento obor je unikátní, v takto komplexním pojetí je vyučován pouze na FJFI ČVUT v Praze. S výukou i výzkumem v oblasti jaderných věd má FJFI bohaté zkušenosti. Kromě moderních přednáškových učeben disponuje odborně vybavenými laboratořemi včetně školního reaktoru, kde lze získat cenné praktické zkušenosti. Na poli vyřazování spolupracuje FJFI s národními i zahraničními firmami, výzkumnými organizacemi i vzdělávacími institucemi po celém světě. Už během studia je možné těchto kontaktů využít a účastnit se stáží a studijních pobytů v zahraničí.


Zeptej seNevíš, který z oborů na Jaderce je pro tebe ten pravý? Chceš vědět, kolik studentů obor úspěšně dostuduje? Zajímá tě, čím se tento obor liší od toho na jiné vysoké škole?
Jsme připraveni ti odpovědět. Zkus se zastavit u garanta tvého oboru nebo napiš přímo studentovi a získej informace z první ruky.

Kontaktní osoba oboru

Články k oboru

Nikdo sem bohužel zatím žádné nevložil. :(

Cesty studentů oboru

Nikdo sem bohužel zatím žádné nevložil. :(

Další obory