Přijímací řízení

Jak se přihlásit do bakalářského studia v 6. krocích

 1. Prostuduj si podrobně vyhlášení přijímacího řízení a vydanou směrnici. Nalezneš zde všechna pravidla, adresy, termíny a možnosti prominutí přijímacích zkoušek.
 2. Vyber si obor studia z naší nabídky.
 3. Vyplň si elektronickou přihlášku, která je dostupná na prihlaska.cvut.cz nebo můžeš využít papírovou verzi. Nezapomeň vyplnit i Tvé výsledky ze střední školy.
 4. Uhraď poplatek 800,- Kč na účet 19-5373100277/0100
  konstantní symbol: 379
  variabilní symbol: 77777
  specifický symbol: kód přihlášky
 5. Podepsanou přihlášku a potvrzení o zaplacení poplatku odešli na adresu:
  ČVUT FJFI, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1 (pro studium v Praze) nebo
  ČVUT FJFI, studijní oddělení, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1 (pro studium v Děčíně)
 6. Nyní musíš počkat na dopis ohledně přijímacích zkoušek či jejich prominutí. Prominutí zkoušek je možné na základě podkladů uvedených ve směrnici děkana.

V případě nejasností se můžeš obrátit přímo na pracovnici Studijního oddělení Lucii Novotnou.

Přijímací zkoušky

Ukázku přijímacích zkoušek nalezneš zde. Podmínky odpuštění jsou uvedeny ve směrnici.

 

Více informací

Všechny informace o přijímacím řízení, najdeš na hlavních webových stránkách fakulty.

https://www.fjfi.cvut.cz/cz/studium/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni