Středoškolská odborná činnost

Zajímá tě fyzika, matematika, informatika či chemie? Chtěl(a) by ses stát odborníkem v určité oblasti již během středoškolského studia? Podílet se na opravdových experimentech? Najít převratný matematický výsledek? Vymyslet novou fyzikální teorii? Napsat software, který se bude skutečně používat? Objevit sloučeninu s naprosto unikátními vlastnostmi?

Témata k výběru jsou ve spodní části stránky.

Zaměstnanci a doktorandi Jaderky ti nabízejí odborné vedení v tvém výzkumu. Pokud si z bohaté nabídky témat vybereš "to pravé", pak tě čekají pravidelné konzultace se školitelem-odborníkem na danou problematiku. Společně budete krok za krokem řešit nové a nové úlohy, které se během výzkumu objeví. Budeš-li pracovat s plným nasazením, máš šanci stát se právoplatným členem výzkumných skupin na FJFI. Završením bude sepsání práce, ve které výsledky shrneš a kterou obhájíš před odbornou porotou. V případě vítezství máš pak možnost zúčastnit se obdobných mezinárodních soutěží. A samozřejmě své zkušenosti pak výborně zužitkuješ při studiu na vysoké škole.

Zmiňme úspěchy studentů, které školili zaměstnanci naší fakulty v posledních letech.

 1. David Ryzák z Gymnázia Trutnov se umístil na 2. místě ve státním kole SOČ v červnu 2018 v oboru Matematika a statistika s projektem Antipalindromy pod vedením doc. Ing. Ľubomíry Dvořákové, Ph.D., z katedry matematiky FJFI.
 2. Marie Freibergová z Gymnázia Ústí nad Labem se umístila na 10. místě ve státním kole SOČ v červnu 2016 v oboru Fyzika, a to s prací Stabilita kalibrace maticového detektoru pro měření ve vysokoenergetických fotonových svazcích v radioterapii pod vedením Ing. Terezy Hanušové z katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI.
 3. Simona Buryšková  z Gymnázia Matyáše Lercha Brno se umístila na 5. místě ve státním kole SOČ v červnu 2016 v oboru Fyzika, a to s prací Vliv přesnosti kalibrační křivky filmových dozimetrů na výsledky měření klinických plánů v radiační onkologii pod vedením Ing. Terezy Hanušové z katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI.
 4. Tomáš Kremel (Gymnázium Jakuba Škody v Přerově) a Kateřina Stodolová (Gymnázium Dašická) se umístili na 3. místě ve státním kole SOČ v červnu 2015 v oboru Fyzika, a to s prací Dozimetrické aplikace polovodičového detektoru Medipix pod vedením Ing. Kamila Augstena z katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI.
 5. Aranka Hrušková z Gymnázia Christiana Dopplera zvítězila v národním kole soutěže Expo Science Amavet v dubnu 2013, a to s projektem Řetězové zlomky kvadratických iracionalit pod vedením Ing. Ľubomíry Balkové, Ph.D., z katedry matematiky FJFI. Se stejným projektem se stala v říjnu 2013 vítězkou Českých hlaviček v kategorii Ingenium. V květnu 2014 reprezentovala ČR v Los Angeles na mezinárodní soutěži Intel ISEF, kde obsadila 2. místo v kategorii Matematika (abstrakt a www).
 6. Martin Palkovský  z Gymnázia Jakuba Škody v Přerově získal v roce 2013 5. místo ve státním kole SOČ v oboru Chemie s projektem Příprava funkcionalizovaných nanočástic využitelných ve fotodynamické terapii pod vedením RNDr. Martina Vlka z katedry jaderné chemie.
 7. Anna Červenková z Gymnázia Sokolov se v roce 2013 umístila na 8. místě ve státním kole SOČ v oboru Chemie s projektem Charakterizace bentonitů a jejich použití v inženýrských bariérách hlubinného úložiště pod vedením Ing. Evy Hofmanové z katedry jaderné chemie.
 8. Čeněk Škarda z Gymnázia Uničov se v roce 2012 umístil na 7. místě ve státním kole SOČ v oboru Matematika a statistika a v roce 2013 se dostal do národního kola Expo Science Amavet s projektem Aritmetika včera a dnes pod vedením Ing. Ľubomíry Balkové, Ph.D., z katedry matematiky FJFI (abstrakt a www).
 9. Barbora Dršková z Gymnázia Česká Lípa se v roce 2014 v oboru Fyzika prosadila na 8. místě státního kola SOČ s projektem Ionizační komory v radioterapii pod vedením Ing. Terezy Hanušové z katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI (abstrakt).
 10. Ondřej Mach z Gymnázia Josefa Kajetána Tyla v Hradci Králové obsadil 11. místo ve státním kole SOČ v oboru Matematika v roce 2012 s projektem Stochastické modelování chemických reakcí pod vedením Ing. Václava Kliky, Ph.D., z katedry matematiky FJFI (abstrakt).
 11. Tomáš Bárta a Patrik Urban z Gymnázia Nad Štolou získali 8. místo ve státním kole SOČ v oboru Fyzika v roce 2012, a to s projektem Určení reálné struktury kovů po moderních metodách úpravy povrchu pod vedením Ing. Zdeňka Paly, Ph.D., a Ing. Kamila Kolaříka, Ph.D., z katedry materiálů FJFI (abstrakt).
 12. Ondřej Novák z Gymnázia Nad Štolou obsadil 13. místo ve státním kole SOČ v roce 2011 v oboru Fyzika s projektem Využití fólií z tantalu při studiu produkce a transportu neutronů v sestavách s olověným terčem ozařovaným deuterony s vysokou energií pod vedením RNDr. Vladimíra Wagnera, CSc. 

Podrobné informace o SOČ jsou k dispozici na www.soc.cz

Tak neváhej a vybírej z následujících témat. Zaměstnanci a doktorandi Jaderky se těší na spolupráci s tebou. Neboj se je kontaktovat e-mailem (uveden v abstraktu s popisem tématu). Některá témata již zpracovávají studenti (v takovém případě jsou uvedena v závorce jejich jména). Je však klidně možné vytvořit tým a vypracovat SOČ ve více lidech.

 


Chemie

V případě zájmu a dotazů k chemickým tématům pište sem. Další informace naleznete na stránkách KJCH.

Vlastní téma

Máš vlastní téma z fyziky, informatiky, chemie či matematiky, které bys rád(a) rozvinul(a) v SOČku? Jaderka se pokusí ti sehnat vhodného školitele. Napiš na ondrej.novak2@fjfi.cvut.cz