Proč studovat na Jaderce

Proč bys měl(a) studovat na Jaderce? Hned na začátek je potřeba zmínit jednu věc – Jaderka není jedna z plejády klasických fakult, kde je nutno vysedět několik nudných předmětů, abys dostal onen “nezbytně” důležitý diplom. Jaderka se nesnaží své studenty připravit na „prvních pět let po škole“ a hnát se za tím, co je teď „cool“. Pracovat budete pravděpodobně let desítky, ne jednotky.

Nečekej tedy biflování vzorečků, seznamů a letopočtů nazpaměť či bezmyšlenkovité opakování úseků z učebnic bez hlubšího kontextu. Jaderka si klade mnohem vyšší cíl. Tím je naučit své svěřence logickému myšlení a takovým vědomostem, díky kterým budou schopni pružně reagovat na nové trendy a změny téměř v libovolném oboru. Takové schopnosti jsou aktuální vždy a tomu nasvědčují i výsledky našich absolventů. Jak to naše škola dělá a jaké jsou výsledky?

Široký záběr

Prvním pilířem je široký rozsah studijních oblastí. Shodný studijní plán většiny oborů v prvních dvou letech pokrývá fyziku, informatiku a matematiku (ve dvou úrovních obtížnosti). To je jeden z důvodů, proč jsou naši studenti tak flexibilní – mají velmi dobrou schopnost propojovat spolu různé obory a zároveň se umějí rychle učit i věci z jiných oblastí než jen té jedné studované.

I to je důvodem, proč je Jaderka také skvělou volbou pro ty, kteří ještě nemají jasno v tom, čemu by se chtěli v budoucnu věnovat. Na druhou stranu i ti, co mají jasno, toho mohou využít. Například středoškolská matematika je velmi odlišná od té vysokoškolské a je naprosto běžné, že studenti své prvotní rozhodnutí po pár měsících změní. Po dvou letech základního studia následuje výběr konkrétního oboru. Jaderka se může pyšnit opravdu širokým výběrem. Kromě zmíněné fyziky, informatiky a matematiky se nabízí například jaderná chemie či aplikace ve zdravotnictví nebo ekonomii.

I přes velký počet nabízených oborů se nemusíš obávat, že by snad na úkor kvantity ubývala kvalita. Důraz je kladen na pochopení problému a technik řešení (tzv. „problem solving skills“). Teoretické znalosti si pak mohou studenti vyzkoušet například na cvičeních nebo v laboratořích, už od druháku mohou začít pracovat na nějakém výzkumném projektu pod odborným vedením a zapojit se do našich vědeckých týmů.

Individuální přístup

Jaderka si uvědomuje extrémní důležitost individuálního přístupu (kterou potvrzují desítky výzkumných prací). Jak to funguje v praxi? Nejsi jeden z davu – tví cvičící a profesoři se o tebe zajímají a jsou kdykoliv otevření tvým dotazům, návrhům a projektům. Svá cvičení a přednášky absolvuješ „ve svém kruhu“, takže máš lepší možnost se poznat se svými spolužáky a najít si tak zajímavé přátele (i mimo školu).

Individuální přístup je možný díky tomu, že je Jaderka „malou“ fakultou. Čítá pouze kolem 1500 studentů (údaje z roku 2015), a to je zhruba polovina v porovnání například s MFF UK (str. 20) či průměrným počtem na fakultách VŠE (str. 104). Není tak u nás překážkou řešit tvé požadavky neformálně a téměř vše je možné domluvit.

Spokojenost a studentský život

Je nám také známý fakt, že spokojený student je úspěšný student. A proto po vzoru světových univerzit se i Jaderka snaží mít své “klienty” spokojené a není pouhým “poskytovatelem vzdělání”. Kromě snahy o vytvoření rodinné atmosféry v celé komunitě jde například o množství studentských aktivit. Řadu z nich organizuje Studentská unie při FJFI. Seznam se se studentskými akcemi v Životě na Jaderce. Na některých těchto akcích máš dokonce možnost se potkat se svými profesory a cvičícími v neformálním prostředí a třeba si s nimi zatancovat valčík nebo vypít pivo.

Kromě toho své studenty Jaderka za vynikající výsledky náležitě odměňuje a ti nejlepší si tak mohou přijít až na 60 000 Kč za rok. Průměrný „stipendista“ si pak přijde na 12 000 Kč a celkově Jaderka za stipendia vyplatí 16 milionů korun ročně.

Co po škole a nějaká čísla

Jaké jsou tvé výhledy po studiu? Stručně? Dobré.

Ačkoliv je třeba mít na paměti fakt, že statistiky mohou být v mnoha případech zavádějící, jisté závěry z nich udělat lze. Jak vyplývá z průzkumu REFLEX 2013, právě obory blízké těm nabízeným Jaderkou jsou velmi atraktivní nejen s ohledem na finanční ohodnocení (kde patří k těm nejlépe placeným). ). Ke stejným závěrům lze dojít take podle novějšího průzkumu LN2015.  Dalšími plusy jsou velmi nízká nezaměstnanost (na Jaderce podle LN2015 byla 0%), vysoká spokojenost se zaměstnáním či odpovídající úroveň obtížnosti. Naši absolventi se uplatňují v mnoha různých oborech a můžeš se o nich více dozvědět například zde.

Díky vysoké úrovni vzdělání se naše  fakulta stala zárukou kvalitního absolventa a čeští zaměstnavatelé jsou si toho velmi dobře vědomi. To je důvod, proč se jaderňák o práci po škole bát nemusí, a faktem je, že nemalá část studentů začíná pracovat tam, kde dělali svou závěrečnou práci. Být jaderňák má zkrátka zvuk.

Mýty

Ještě odpovězme na některé z častých dotazů. Někteří studenti, zvláště ti mimopražští, mají strach, že se na ně bude „koukat svrchu“ či se nebudou brát vážně. Tato zkušenost pravděpodobně přežívá ještě z minulého režimu a ujišťujeme vás, že dnes již opravdu, alespoň na Jaderce, není aktuální. Na Jaderce spokojeně studují a učí lidé ze všech možných koutů republiky i Slovenska a původ rozhodně nemá na vztahy žádný vliv. Ceníme si jiných vlastností.

Dalším obávaným strašákem jsou přijímací zkoušky a přílišná obtížnost studia. Máš-li o studium zájem, pak pro tebe přijímací zkoušky opravdu nebudou žádnou překážkou, a kromě toho je možné je prominout za některé z tvých aktivit či výsledků již na střední škole. Co se týče obtížnosti studia, nebudeme ti takříkajíc „mazat med kolem huby“. Kvalitní studium vyžaduje jistou dávku odhodlání a přípravy, a tudíž počítej s tím, že se u nás zapotíš. Ale nelekej se! Nemusíš být zvláštně nadaný, absolvent všemožných vědomostních olympiád či premiant ve třídě, abys Jaderku zvládl. Máš-li zkrátka chuť a odhodlání, pak ti nic nestojí v cestě. Odměnou ti budou výhody zmíněné v předchozích odstavcích.

Někteří mají také pocit, že Jaderka je pouze mužská záležitost. Možná pro tebe bude překvapením, že například právě v matematice je jeden z největších podílů (více než polovina) žen ze všech technických oborů. Podíl studujících žen je u nás relativně vysoký a jsou samozřejmě vítány.

Závěr

Nebudeme ti nalhávat, že studium u nás ti zaručí spokojenost, práci či peníze. Ale je-li něco z toho tvým cílem, pak právě u nás máš velkou šanci, že se tak stane.

Vše jde kupředu a samozřejmě máme stále co zlepšovat. Toho jsme si vědomi a děláme co můžeme, ačkoliv to není vždy jednoduché a tak pružné, jak bychom si přáli. Možná že právě ty nám můžeš pomoci udělat tuto fakultu ještě lepší, než je!


 

 

Čas na rozhodnutí

Jaderka se výborně hodí pro uchazeče, který nemá přesně jasno, zda se chce v budoucnu věnovat spíše matematice, fyzice či informatice. První dva roky jsou totiž společné a až na pár výjimek je možno obor vybraný na začátku během prvních dvou ročníků bez problémů změnit.

Uplatnění

Na trhu práce vždy byla velká poptávka po absolventech technických vysokých škol. V posledních letech dokonce poptávka silně vzrůstá, proto je rok 2015 vyhlášen Ministerstvem školství Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Nezaměstnanost se absolventů Jaderky vůbec netýká.

Jaderka není jen jádro

Na Jaderce se dá studovat matematika, fyzika, informatika, jaderná chemie a jaderná fyzika. Nabídka studijních oborů je velmi pestrá.

Individuální přístup

Ač na Jaderku nastupuje poměrně dost studentů, po prvním ročníku již zůstávají ti, kteří mají opravdu o náročné studium zájem. Těm je pak věnován individuální přístup. Na Jaderce se totiž nestává, že by přednášející a cvičící na vaše dotazy neměli čas. Také své spolužáky poznáte dobře, nejste součástí anonymního davu, ale cvičení absolvujete vždy ve svém kruhu. A obvykle to se svým kruhem rádi „táhnete“ i mimo školu.

Prestiž

Být jaderňák má zvuk. Díky své náročnosti je Jaderka na trhu práce velmi dobře známá. Navíc jadeňáci jsou velmi pružní, jsou zvyklí se učit a logicky myslet, proto je mnohem snazší doučit jaderňáka ekonomii než doučit ekonoma matematiku, fyziku, informatiku a logické myšlení.

Studentský život

Nejen studiem jaderňák je živ. Na Jaderce se pořád něco děje a všechny akce chystají studenti. Jmenujme alespoň některé, více se dozvíte v Životě na Jaderce. Akce Studentské unie při FJFI: Víkendovka (šifrovačka pro prváky), Běh na (4π ± ε) km, Jaderná drakiáda, Bažantrikulace (neoficiální imatrikulace prváků), Všejaderná fúze (fakultní ples), TCN (letní soustředění pro SŠ), Noc na Jaderce, Zlatá křída (cena pro vyučující). Další aktivity: Corpus Omne (jaderňácký časopis), facebook Jaderka, You Tube kanál Jaderky a Tralalalala (sportovní tým při FJFI).

Přijímací zkoušky

Stejně jako celé ČVUT má i Jaderka přijímací zkoušky. Ovšem přijímací zkoušky jsou odpuštěny každému, kdo během SŠ studia měl o studium na technické VŠ zájem. Stačí mít maturitu z alespoň jednoho profilového předmětu (M, F, Inf, Ch) nebo mít z těchto předmětů dobrý průměr nebo se účastnit během SŠ úspěšně nějaké soutěže v těchto předmětech apod. Více informací najdete v přijímacím řízení.