Systémové upozornění
Hlavní informace

Kvantové technologie

Garant studijního programu: doc. Ing. Martin Štefaňák, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Délka studia: 3 roky (bakalářské studium)

Pracoviště: Katedra fyziky

Zkratka studijního programu: P_KT
Kód studijního programu: B0533A110024

Charakteristika studijního programu

Bakalářský studijní program Kvantové technologie je multidisciplinární studijní program zahrnující klasické a moderní partie matematiky, fyziky a informatiky,a připravuje absolventy na práci ve fyzikální, přírodovědné a inženýrské praxi ve spojení s moderní výpočetní technikou. Struktura předmětů studijního programu vychází ze základních matematických předmětů zahrnujících matematickou analýzu, lineární algebru, diferenciální rovnice, pravděpodobnost a statistiku, rovnice matematické fyziky a funkcí komplexní proměnné.

Fyzikální předměty jsou věnovány úvodu v mechanice, elektřině a magnetismu, termice, vlnění a optice, teoretické a statistické fyzice. Hlavní část studia se soustředí na kvantovou mechaniku. Kromě teoretických znalostí získají studenti rovněž bohaté praktické zkušenosti v laboratorních cvičeních rozšířených o praktika z fyziky pevných látek, laserů a lineární kvantové optiky. Součástí studia je bakalářská práce, která umožňuje studentovi lepší orientaci v oblasti jeho užší specializace. Studium dvou světových jazyků zajišťuje uplatnění absolventů v mezinárodních i zahraničních projektech.

Profil absolventa:

ZNALOSTI

Absolvent získá vědomosti základních matematických, fyzikálních a informatických disciplín, které jsou dále prohloubeny zejména v oblasti kvantové teorie, fyziky pevných látek a laserů, a to jak na teoretické tak praktické úrovni. Absolventi mohou přímo pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve stejném nebo příbuzném oboru.

DOVEDNOSTI

Použití metod a postupů z různých oblastí matematiky a fyziky pro řešení teoretických i reálných inženýrských výzkumných a vědeckých problémů v oblastech kvantové teorie, teorie pevných látek, fyziky a techniky laserů. Využití moderní výpočetní techniky a laboratorních přístrojů. Schopnost sledovat nové trendy v dané oblasti a rychlá orientace v mezioborové problematice, analýza problémů a syntéza výsledků. K očekávaným charakteristickým rysům absolventa patří také odpovědný přístup ke svěřeným úkolům a schopnost prezentovat získané výsledky na vysoké úrovni..

KOMPETENCE

Absolventi se uplatní na bakalářské úrovni ve školství, výzkumu i v průmyslu díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou. Nabyté vědomosti mohou absolventi využít v navazujícím magisterském studiu nebo se mohou uplatnit při vývoji moderních technologií.

Státní závěrečná zkouška

  • Klasická fyzika - povinný předmět
  • Kvantová mechanika - výběrový předmět

Podrobnosti a konkrétní obsah SZZ se řídí platnou legislativou a interními řády a předpisy, které najdete v sekci hlavního webu Studijní řády a předpisy.