Systémové upozornění
Hlavní informace

FJFI ČVUT v Praze nabízí uchazečům o studium tříletý bakalářský program, který je možné absolvovat v prezenční formě studia, tzn. student navštěvuje přednášky, cvičení a semináře v průběhu celého týdne. Od druhého ročníku se navíc studenti zapojují do vědeckých týmů.
V prvních dvou letech má řada směrů společný základ v matematice, fyzice, informatice a jazycích. Je tak možné v případě zájmu a splnění některých minimálních požadavků pro daný směr změnit původní výběr. Studenti tak mají více času seznámit se s možnostmi studia na FJFI a vybrat si lépe své další směřování.


Co musí uchazeč o studium splnit:

  • Maturitní zkouška nebo certifikát uznatelný jako maturitní zkouška
  • Úspěšné absolvování přijímacího řízení
  • Student musí být schopen studovat v českém jazyce (maturitní zkouška z ČJ) nebo se prokázat certifikátem příslušné úrovně (více informací na Studijním oddělení) – neplatí pro studenty ze Slovenska (maturitní zkouška ze SJ).

Absolventovi je po získání předepsaného počtu kreditů (180), splnění všech předepsaných předmětů, odevzdání a obhájení bakalářské práce a úspěšném zvládnutí státní závěrečné zkoušky udělen titul Bakalář (Bc.) a je slavnostně promován v Betlémské kapli. Následně má absolvent možnost pokračovat v magisterském studiu nebo odejít do praxe.

Studijní programy bakalářského studia