ŠTÍTEK: pražská technika

Jak může záření pomáhat lidem

První laser na světě, který reálně generoval stimulované záření, byl rubínový laser. Červené záření z tohoto laseru o vlnové délce 694,3 nm se podařilo zrealizovat Teodoru Maimanovi v roce 1960. První rubínový laser na FJFI byl uveden do provozu týmem prof. K. Hamala už v roce 1965. Od té doby se vývoj laserů na FJFI nezastavil.

Vstup → transformace → výstup

Data na vstupu, jejich libovolná transformace a výstup. Jednoduché, že? Ostatně již Claude E. Shannon řekl před mnoha lety něco podobného: It‘s a communication based on the functions ON & OFF.Obě až na dřeň zjednodušující metafory popisují zcela přesně podstatu informační technologie, ani jedna však nezasvěcenému neříká zhola nic.zjednodušující metafory popisují zcela přesně podstatu informační technologie, ani jedna však nezasvěcenému neříká zhola nic. » Číst dál (pdf)   

Hmota a antihmota pod drobnohledem

Na katedře fyziky FJFI ČVUT se zkoumají vlastnosti jaderné hmoty v podmínkách extrémní hustoty a teploty studované na experimentu STAR na urychlovači RHIC v Brookhavenské národní laboratoři v USA.

Jubileum reaktoru VR-1

Třetího prosince 2010 uběhlo dvacet let od prvního spuštění školního jaderného reaktoru VR-1 Vrabec.Během této doby se reaktor stal významnou součástí jaderného vzdělávání nejen na ČVUT v Praze, ale i v rámci České republiky a na mezinárodní úrovni.

Matematiku studují i nevidomí

Již od roku 1992 funguje na katedře matematiky FJFI ČVUT v Praze TEREZA, centrum podpory samostatného studia zrakově postižených. Jeho hlavním úkolem je poskytovat takový servis, který běžný student nepotřebuje, nicméně pro studenta se zrakovým hendikepem je při studiu nezbytný.

Matematická fyzika na světové úrovni

Je dobrým zvykem hlásit se k odkazu předků, kteří nám zanechali zaznamenáníhodný odkaz. Mezi profesory pražské techniky mezi takové jistě patří Christian Doppler (1803–1853), barvitá osobnost se jménem navždy spojeným s fundamentálním jevem v oblasti vlnění.

Hyperion Cluster

Již více než deset let uběhlo od okamžiku, kdy kolegové na Katedře matematiky (KM) FJFI začali budovat sadu počítačů určených pro výuku paralelních algoritmů a experimentování s úlohami paralelního programování. V současnosti pracujeme s výkonným kompaktním clusterem, který jsme pojmenovali „Hyperion Cluster“.