ŠTÍTEK: středoškolské soutěže

Rozhovor: Kateřina Limburská postoupila se svou prací do celostátního kola SOČ

Kateřina Limburská se jako studentka třetího ročníku gymnázia letos zúčastnila soutěže SOČ – středoškolská odborná činnost. Kateřina se rozhodla vypracovat svou práci na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření pod vedením Ing. Radka Prokeše. Se svou prací „Konfokální rentgenová fluorescenční analýza“ vyhrála krajské kolo v oboru fyzika, čímž postoupila do celostátního kola. Celostátní kolo se konalo v polovině června v Boskovicích, kde se Kateřina v silné konkurenci umístila na devátém místě. To je výborný úspěch, gratulujeme! Ještě před zaslouženými prázdninami nám Kateřina zodpověděla několik dotazů o sobě, své práci a prvním kontaktu s vysokoškolským prostředím.

Úspěch v celostátním kole SOČ

Studentka Anna Červenková z Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávací centra se probojovala se svoji prací "Charakterizace bentonitů a jejich použití v inženýrských bariérách hlubinného úložiště" pod vedením Ing. Evy Hofmanové do celostátního kola Středoškolské odborné činnosti, kde skončila na 8. místě. V této práci se studentka zabývala úpravami českých komerčních bentonitů s cílem odstranit uhličitany.