Základní informace

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská nabízí široké spektrum praktických i výzkumných oborů strukturovaného studia, sahajících od matematiky a fyziky,  IT a elektroniky, přes materiálové vědy, chemii až po medicínské a dozimetrické aplikace. V nabídce najdeš i množství interdisciplinárních oborů.

Uchazeči o bakalářské obory mohou vybírat podle následujících kritérií:

Chci či nechci pokračovat v magisterském studiu?

Chci si vybrat specializaci až během studia nebo již na začátku?

Bakalářské obory s navazujícími magisterskými obory a s možností měnit volbu oboru během prvních dvou let studia. Většina oborů má společný základ bakalářského studia, ve kterém studenti získají kvalitní obecné znalosti v matematice, fyzice, informatice a inženýrských předmětech. Postupně se studenti mohou profilovat pomocí volitelných předmětů. Hned zpočátku si volí obor, ovšem není problém během prvních dvou let obor změnit, pokud student zjistí, že ho něco láká více. Během třetího ročníku, kdy studenti píší bakalářskou práci, dokončí své studium základu, přejdou plně pod křídla své katedry a složí bakalářské zkoušky. Má-li student zájem a zvolil-li si obor s možností pokračování, následuje navazující magisterské studium. V něm se již studenti věnují své aplikované nebo výzkumné práci pod vedením školitelů, které postupně přibývá s ubývajícím počtem přednášek. Standardně studenti ukončují své navazující magisterské studium státní zkouškou v celkově pátém roce studia. 

Obory, jejichž volba na začátku studia je závazná. Aplikace softwarového inženýrstvíAplikovaná informatikaFyzikální technika, Jaderně chemické inženýrství, Laserová a přístrojová technika a Radiologická technika mají základní kurz specificky modifikován. Jejich volba na začátku studia je tedy závazná. 

Obory čistě bakalářské. K výběru je šest bakalářských oborů specializovaných na to, aby student po jejich absolvování mohl rovnou nastoupit do praxe, a neočekává se jeho pokračování v navazujícím magisterském studiu. (Aplikovaná informatika, Fyzikální technika, Laserová a přístrojová technika a Radiologická technika).

DALŠÍ INFORMACE najdete na www.fjfi.cvut.cz/cz/studium, např.