Život na Jaderce

Jaderka – to není zdaleka jen škola a studijní povinnosti. Studenti každoročně pořádají několik tradičních akcí, které umožňují se výborně odreagovat, poznat nové spolužáky a za zcela neformálních okolností i některé vyučující.

Studentská unie

Studentská unie je zapsaný spolek působící na FJFI. Jedná se o uskupení aktivních studentů naší fakulty, kteří si dali kromě náročného studia za úkol obohacovat studentský život jaderňáků, a nejen jejich, různými společenskými, sportovními a dalšími kulturními akcemi. Zkrátka, členové SUnie, tedy SUňáci, jsou krapet odrostlé děti, které baví Jaderka, baví je bavit se a bavit ostatní. Některé SUnijní akce jsou nové, některé starší, některé zapomenuté a znovu nalezené, některé prastaré jsou dokonce tak staré, že o jejich vzniku a prvních ročnících kolují už snad jen legendy. Vyjmenujme akce, které má Studentská unie na svém kontě v pořadí, jak se během roku konají: Víkendovka, Tutoři, Běh na (4π ± ε) km, Jaderná drakiáda, Bažantrikulace, Noc na Jaderce, Všejaderná fúze, Jaderná voda, D2O, Letní studentské soustředění TCN, Zlatá křída.
Více informací přímo na webu SU FJFI: http://su.fjfi.cvut.cz.

Akce pořádané nejen Studentskou unií

Noc na Jaderce

Tato akce je tady pro všechny, kdo mají rádi Jaderku, rádi se baví a třeba se chtějí dozvědět něco nového. Je to noc plná zábavy, dobré muziky, jídla a pití. Na programu bývají vystoupení kapel, deskové hry, zajímavé přednášky a různé vtipné experimenty. Jak to vypadá, se můžete podívat zde. Tato akce byla prvně zorganizována v akademickém roce 2014/2015, kdy fakulta slaví své kulatiny a SUnie spolu s jejími šedesátinami slaví své dvacáté narozeniny.

Bažantrikulace

Bažantrikulace je tradiční vítání prváků na Jaderce. Tradice velí studentům druhého ročníku uspořádat tuto akci během listopadu. Na programu bývá vedle tomboly a soutěží především představení s humornými scénkami ze života na fakultě, které bažantům lehce naznačí, jak bude jejich studium probíhat a co je v nadcházejícím zkouškovém období čeká. Studenti prvního ročníku jsou pasováni zlatým integrálem, a poté, co složí slib a okusí kapku vody z reaktoru (většinou chutná fakt odporně), jsou povýšeni mezi jaderňáky. To vše velmi humornou a odlehčenou formou. Po skončení "oficiální" části přichází na řadu tombola a pak už jen volná zábava do brzkých ranních hodin.

Všejaderná fúze

Všejaderná fúze, ač to z názvu není patrné, je každoroční, téměř reprezentační, ples FJFI. Téměř. Reprezentační ples má dnes leckerá fakulta. Ten náš je bombastickou akcí pro všechny jaderňáky, vítaným osvěžením pro vyučující a téměř nic neříkající věcí pro veřejnost. Jeho nedílnou součástí je původní divadelní hra (každý rok samozřejmě nová). Tato, v jaderném duchu sepsaná, režírovaná a hraná studenty výhradně pro tuto příležitost, je vynikající premiérou a současně i strhující derniérou. Aby se Všejaderná fúze mohla honosit názvem ples, je zde samozřejmě připravena bohatá tombola.

Běh na (4π±ε)km

Běh na (4π ± ε) km se koná krátce po začátku semestru. Tato akce vznikla pod názvem Běh na (4π - ε) km v roce 2007. Když se ale předpředloni stalo, že trasa měřila něco přes 15 km, a vzhledem k tomu, že grafické ztvárnění map připomínalo spíše abstraktní umění a mnozí závodníci si zaběhli i něco přes 20 km, byl název doplněn o plus, protože záporné ε každého jaderňáka urazí. Trasa obsahuje několik stanovišť s různými úkoly, při jejichž plnění si závodníci mají možnost trochu odpočinout.

Jaderná drakiáda

V druhé půli října organizuje SU FJFI Jadernou drakiádu, jejímž podtitulem by mohlo být: „Přijďte pokořit fyzikální zákony!“ Neboli bez pomoci techniky dostaňte do vzduchu to, co jste si doma sestrojili. Drakiádu tradičně doprovází krásné počasí a bezvětří. Soupeří se v kategoriích o nejhezčího, nejmenšího, největšího, nejoriginálnějšího a nejdéle letícího draka. Drak, jeho vodič a princezna, kteří ve vypsaných kategoriích získají nejvíce bodů, jsou oceněni trofejí Putovního draka.

Jaderná voda, D2O

Koncem letního semestru, tedy asi v polovině května, by se měla pravidelně konat Jaderná voda, D2O. To je akce mnohokrát zakopaná a znovu vykopaná, nicméně doufáme, že po jednom roce znovupřivedení k životu (2013/2014) zase nezapadne do propadliště dějin.

Víkendovka pro prváky

Akademický rok nám začíná předposlední víkend před začátkem klasické výuky. To probíhá Víkendovka, dvoudenní seznamovací akce pro prváky. V sobotu je tradičně naplánována malá šifrovací hra po Praze, večer na Strahově pokračuje volnou zábavou u ohýnku, při nečasu se schováme do hospody. V neděli pak následuje výlet, záleží na rozmaru organizátorů, jestli do ZOO nebo do Technického muzea. Ti nejotrlejší si jen vyčistí zuby a plynule pokračují z předchozího večera.

Další aktivity studentů Jaderky

Corpus omne

Corpus Omne je časopis, který vychází přibližně čtyřikrát během akademického roku a je připravovaný aktivními studenty za podpory vedení fakulty. Informuje především o aktuálním dění na fakultě, o studentských akcích připravovaných Studentskou unií při FJFI a o mezinárodních studijních programech. Nechybí v něm ale ani rozhovory s osobnostmi fakulty a jejími absolventy, jaderná poezie, komiks či astrologický pohled do budoucnosti. Jaderňáky milovaný časopis má od akademického roku 2013/2014 dokonce své speciální vydání, a to Průvodce jaderňáka. Jedná se o příručku pro prváky, kteří se v ní dozvědí vše potřebné pro první dny na fakultě jako takové, ale i tipy, kde a jak jaderňáci tráví svůj volný čas, pokud se dá říct, že vůbec nějaký mají. Kromě praktických informací se zde najde i místo pro pobavení, ale i motivaci nadšených bažantů rozhovory s úspěšnými absolventy fakulty.
O oblíbenosti Corpus Omne svědčí i fakt, že je rozebrán ještě dříve, než si ho velká část studentů vůbec stačí všimnout. I proto lze veškerá starší čísla nalézt k přečtení na http://co.fjfi.cvut.cz.

Klub mladého diváka

Studentská unie zajišťuje společné návštěvy divadla pro všechny studenty dychtící po originálním kulturním zážitku. Jedná se obvykle o moderní představení v nezávislých divadlech, která nabídnou večerní pobavení i chvilku odpočinku. Chodíme do divadla alespoň jednou za semestr, o každém představení včas informujeme na facebooku a na plakátech po škole.

Zlatá křída

Jednou z aktivit Studentské unie je udílení Zlaté křídy, ocenění pro nejlepší učitele a cvičící na základě výsledků Ankety. Za zimní semestr je předávána na Všejaderné fúzi, za letní semestr na Bažantrikulaci.

Facebook

Facebook Jaderky je spravován nadšenci z řad studentů fakulty. Žije to na něm, studenti zde hledají informace o studiu, ale hlavně aktuality ze studentského života. Jaderka díky němu omládla, je to aktivně žijící komunita – vypadá svěže, perspektivně, dynamicky, ale drží si i svou tvář náročnou a přísnou, která dohlíží na tradiční kvalitu studia, na niž jsou studenti hrdí. Příspěvky na facebooku jsou několika typů: V první řadě se týkají studentských akcí – jde hlavně o akce pořádané Studentskou unií FJFI, ale také o zájmové přednášky a besedy se zajímavými hosty, fakultní kolokvia a jiné. Dále přináší facebook zajímavé informace z oborů, které je možné na fakultě studovat, a to prostřednictvím sdílení zajímavých článků věnujících se konkrétním oborovým problémům, objevům či zajímavostem. V neposlední řadě díky facebooku studenti vědí o nových videích z jaderňáckého kanálu YouTube. No a samozřejmě usnadňuje komunikaci zájmových skupin a studentů celkově.

Tutoři

Tutoři jsou studenti třetího a čtvrtého ročníku FJFI, kteří jsou připraveni prvákům zdarma pomoci s dohnáním učiva ze střední školy a poradit s nejasnostmi z přednášek a cvičení. Projekt Tutorů vede SUnie ve spolupráci s vedením fakulty.

Sportovní tým

Studenti jaderky se pořád jenom neučí, ale také rádi sportují. Na fakultě působí Sportovní tým Tralalalala, který v současné době čítá více než 80 sportovních nadšenců. Máme tři fotbalové mužské týmy, dva týmy volejbalové, jeden florbalový a nově také basketbalový. Největší chloubou je ovšem ženské fotbalové družstvo, kromě fotbalu známé díky své fanouškovské podpoře. Sportovní tým vznikl v roce 2006. Od té doby se stále více rozrůstal a postupně vzniklo dnešních 8 týmů. Fotbalisti a fotbalistky hrají Strahovskou ligu, florbalisti se perou o body v Univerzitní florbalové lize, volejbalisti soutěží v Amatérské volejbalové lize a basketbalisti v Pražské streetballové lize. Kromě toho se účastníme i různých turnajů; největšího úspěchu jsme dosáhli na Poháru rektora VŠE 2008 ve fotbale, který jsme vyhráli. Od roku 2011 pořádáme náš vlastní turnaj Pohár Děkana FJFI určený pro studenty středních a vysokých škol.
Více informací přímo na http://st.fjfi.cvut.cz/.

Jaderka na YouTube

Najdete nás na youtube.com/videoFJFI a například vám představíme náš počítačový cluster Hyperion, naučíme vás řádně malovat matematické velikonoční kraslice a vysvětlíme vám, jak si spravedlivě rozdělit pizzu mezi dva jedlíky. Dále se můžete těšit na vyprávění o obrovských elektronkových počítačích nebo rychlokurzy o matematických konstantách. Vše ve formě krátkých videí. Seznámit se můžete i s akcemi, které pořádá Studentská unie při FJFI nebo s prostory našich budov v Břehové a v Trojanově ulici, jako je kotelna ve druhém sklepení nebo půdní kanceláře pro doktorandy.