Život na Jaderce

Jaderka – to není zdaleka jen škola a studijní povinnosti. Studenti každoročně pořádají několik tradičních akcí, které umožňují se výborně odreagovat, poznat nové spolužáky a za zcela neformálních okolností i některé vyučující.

Studentská unie

Studentská unie je zapsaný spolek působící na FJFI. Jedná se o uskupení aktivních studentů naší fakulty, kteří si dali kromě náročného studia za úkol obohacovat studentský život jaderňáků, a nejen jejich, různými společenskými, sportovními a dalšími kulturními akcemi. Zkrátka, členové SUnie, tedy SUňáci, jsou krapet odrostlé děti, které baví Jaderka, baví je bavit se a bavit ostatní. Některé SUnijní akce jsou nové, některé starší, některé zapomenuté a znovu nalezené, některé prastaré jsou dokonce tak staré, že o jejich vzniku a prvních ročnících kolují už snad jen legendy. Vyjmenujme akce, které má Studentská unie na svém kontě v pořadí, jak se během roku konají: Víkendovka, Tutoři, Běh na (4π ± ε) km, Jaderná drakiáda, Bažantrikulace, Noc na Jaderce, Všejaderná fúze, Jaderná voda, D2O, Letní studentské soustředění TCN, Zlatá křída.
Více informací přímo na webu SU FJFI: http://su.fjfi.cvut.cz.

Akce pořádané nejen Studentskou unií

Jaderná voda, D2O

Koncem letního semestru, tedy asi v polovině května, by se měla pravidelně konat Jaderná voda, D2O. To je akce mnohokrát zakopaná a znovu vykopaná, nicméně doufáme, že po jednom roce znovupřivedení k životu (2013/2014) zase nezapadne do propadliště dějin.

Noc na Jaderce

Tato akce je tady pro všechny, kdo mají rádi Jaderku, rádi se baví a třeba se chtějí dozvědět něco nového. Je to noc plná zábavy, dobré muziky, jídla a pití. Na programu bývají vystoupení kapel, deskové hry, zajímavé přednášky a různé vtipné experimenty. Jak to vypadá, se můžete podívat zde. Tato akce byla prvně zorganizována v akademickém roce 2014/2015, kdy fakulta slaví své kulatiny a SUnie spolu s jejími šedesátinami slaví své dvacáté narozeniny.

Jaderná drakiáda

V druhé půli října organizuje SU FJFI Jadernou drakiádu, jejímž podtitulem by mohlo být: „Přijďte pokořit fyzikální zákony!“ Neboli bez pomoci techniky dostaňte do vzduchu to, co jste si doma sestrojili. Drakiádu tradičně doprovází krásné počasí a bezvětří. Soupeří se v kategoriích o nejhezčího, nejmenšího, největšího, nejoriginálnějšího a nejdéle letícího draka. Drak, jeho vodič a princezna, kteří ve vypsaných kategoriích získají nejvíce bodů, jsou oceněni trofejí Putovního draka.

Všejaderná fúze

Všejaderná fúze, ač to z názvu není patrné, je každoroční, téměř reprezentační, ples FJFI. Téměř. Reprezentační ples má dnes leckerá fakulta. Ten náš je bombastickou akcí pro všechny jaderňáky, vítaným osvěžením pro vyučující a téměř nic neříkající věcí pro veřejnost. Jeho nedílnou součástí je původní divadelní hra (každý rok samozřejmě nová). Tato, v jaderném duchu sepsaná, režírovaná a hraná studenty výhradně pro tuto příležitost, je vynikající premiérou a současně i strhující derniérou. Aby se Všejaderná fúze mohla honosit názvem ples, je zde samozřejmě připravena bohatá tombola.

Bažantrikulace

Bažantrikulace je tradiční vítání prváků na Jaderce. Tradice velí studentům druhého ročníku uspořádat tuto akci během listopadu. Na programu bývá vedle tomboly a soutěží především představení s humornými scénkami ze života na fakultě, které bažantům lehce naznačí, jak bude jejich studium probíhat a co je v nadcházejícím zkouškovém období čeká. Studenti prvního ročníku jsou pasováni zlatým integrálem, a poté, co složí slib a okusí kapku vody z reaktoru (většinou chutná fakt odporně), jsou povýšeni mezi jaderňáky. To vše velmi humornou a odlehčenou formou. Po skončení "oficiální" části přichází na řadu tombola a pak už jen volná zábava do brzkých ranních hodin.

Běh na (4π±ε)km

Běh na (4π ± ε) km se koná krátce po začátku semestru. Tato akce vznikla pod názvem Běh na (4π - ε) km v roce 2007. Když se ale předpředloni stalo, že trasa měřila něco přes 15 km, a vzhledem k tomu, že grafické ztvárnění map připomínalo spíše abstraktní umění a mnozí závodníci si zaběhli i něco přes 20 km, byl název doplněn o plus, protože záporné ε každého jaderňáka urazí. Trasa obsahuje několik stanovišť s různými úkoly, při jejichž plnění si závodníci mají možnost trochu odpočinout.

Víkendovka pro prváky

Akademický rok nám začíná předposlední víkend před začátkem klasické výuky. To probíhá Víkendovka, dvoudenní seznamovací akce pro prváky. V sobotu je tradičně naplánována malá šifrovací hra po Praze, večer na Strahově pokračuje volnou zábavou u ohýnku, při nečasu se schováme do hospody. V neděli pak následuje výlet, záleží na rozmaru organizátorů, jestli do ZOO nebo do Technického muzea. Ti nejotrlejší si jen vyčistí zuby a plynule pokračují z předchozího večera.

Další aktivity studentů Jaderky

Zlatá křída

Jednou z aktivit Studentské unie je udílení Zlaté křídy, ocenění pro nejlepší učitele a cvičící na základě výsledků Ankety. Za zimní semestr je předávána na Všejaderné fúzi, za letní semestr na Bažantrikulaci.

Tutoři

Tutoři jsou studenti třetího a čtvrtého ročníku FJFI, kteří jsou připraveni prvákům zdarma pomoci s dohnáním učiva ze střední školy a poradit s nejasnostmi z přednášek a cvičení. Projekt Tutorů vede SUnie ve spolupráci s vedením fakulty.

Sportovní tým

Studenti jaderky se pořád jenom neučí, ale také rádi sportují. Na fakultě působí Sportovní tým Tralalalala, který v současné době čítá více než 80 sportovních nadšenců. Máme tři fotbalové mužské týmy, dva týmy volejbalové, jeden florbalový a nově také basketbalový. Největší chloubou je ovšem ženské fotbalové družstvo, kromě fotbalu známé díky své fanouškovské podpoře. Sportovní tým vznikl v roce 2006. Od té doby se stále více rozrůstal a postupně vzniklo dnešních 8 týmů. Fotbalisti a fotbalistky hrají Strahovskou ligu, florbalisti se perou o body v Univerzitní florbalové lize, volejbalisti soutěží v Amatérské volejbalové lize a basketbalisti v Pražské streetballové lize. Kromě toho se účastníme i různých turnajů; největšího úspěchu jsme dosáhli na Poháru rektora VŠE 2008 ve fotbale, který jsme vyhráli. Od roku 2011 pořádáme náš vlastní turnaj Pohár Děkana FJFI určený pro studenty středních a vysokých škol.
Více informací přímo na http://st.fjfi.cvut.cz/.

Facebook

Facebook Jaderky je spravován nadšenci z řad studentů fakulty. Žije to na něm, studenti zde hledají informace o studiu, ale hlavně aktuality ze studentského života. Jaderka díky němu omládla, je to aktivně žijící komunita – vypadá svěže, perspektivně, dynamicky, ale drží si i svou tvář náročnou a přísnou, která dohlíží na tradiční kvalitu studia, na niž jsou studenti hrdí. Příspěvky na facebooku jsou několika typů: V první řadě se týkají studentských akcí – jde hlavně o akce pořádané Studentskou unií FJFI, ale také o zájmové přednášky a besedy se zajímavými hosty, fakultní kolokvia a jiné. Dále přináší facebook zajímavé informace z oborů, které je možné na fakultě studovat, a to prostřednictvím sdílení zajímavých článků věnujících se konkrétním oborovým problémům, objevům či zajímavostem. V neposlední řadě díky facebooku studenti vědí o nových videích z jaderňáckého kanálu YouTube. No a samozřejmě usnadňuje komunikaci zájmových skupin a studentů celkově.

Jaderka na YouTube

Najdete nás na youtube.com/videoFJFI a například vám představíme náš počítačový cluster Hyperion, naučíme vás řádně malovat matematické velikonoční kraslice a vysvětlíme vám, jak si spravedlivě rozdělit pizzu mezi dva jedlíky. Dále se můžete těšit na vyprávění o obrovských elektronkových počítačích nebo rychlokurzy o matematických konstantách. Vše ve formě krátkých videí. Seznámit se můžete i s akcemi, které pořádá Studentská unie při FJFI nebo s prostory našich budov v Břehové a v Trojanově ulici, jako je kotelna ve druhém sklepení nebo půdní kanceláře pro doktorandy.

Corpus omne

Corpus Omne je časopis, který vychází přibližně čtyřikrát během akademického roku a je připravovaný aktivními studenty za podpory vedení fakulty. Informuje především o aktuálním dění na fakultě, o studentských akcích připravovaných Studentskou unií při FJFI a o mezinárodních studijních programech. Nechybí v něm ale ani rozhovory s osobnostmi fakulty a jejími absolventy, jaderná poezie, komiks či astrologický pohled do budoucnosti. Jaderňáky milovaný časopis má od akademického roku 2013/2014 dokonce své speciální vydání, a to Průvodce jaderňáka. Jedná se o příručku pro prváky, kteří se v ní dozvědí vše potřebné pro první dny na fakultě jako takové, ale i tipy, kde a jak jaderňáci tráví svůj volný čas, pokud se dá říct, že vůbec nějaký mají. Kromě praktických informací se zde najde i místo pro pobavení, ale i motivaci nadšených bažantů rozhovory s úspěšnými absolventy fakulty.
O oblíbenosti Corpus Omne svědčí i fakt, že je rozebrán ještě dříve, než si ho velká část studentů vůbec stačí všimnout. I proto lze veškerá starší čísla nalézt k přečtení na http://co.fjfi.cvut.cz.

Klub mladého diváka

Studentská unie zajišťuje společné návštěvy divadla pro všechny studenty dychtící po originálním kulturním zážitku. Jedná se obvykle o moderní představení v nezávislých divadlech, která nabídnou večerní pobavení i chvilku odpočinku. Chodíme do divadla alespoň jednou za semestr, o každém představení včas informujeme na facebooku a na plakátech po škole.